นิทรรศการวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 นาโนเทคโนโลยี
 การบำบัดน้ำเสียโดยกันหันชัยพํฒนา
 เทคโนโลยีชีวภาพ
 พลังงานชีวมวล
 เทคโนโลยีชีวภาพ

 

  • ท่านผู้ชม มีความเห็นอย่างไร ? กับการนำเสนอ นิทรรศการทั้ง 5 ข้างบนนี้ครับ ช่วยจัดอันดับให้หน่อยครับ
  • โดยพิจารณาในแง่ของ รูปแบบการนำเสนอ และอื่น ๆ (ยกเว้นรายละเอียดในด้านเนื้อหา....เพราะคงอ่านไม่ออกจากรูปนี้)
  • อ่านรายละเอียด เกณฑ์ที่คณะกรรมการตั้งไว้ได้ที่นี่ครับ
  • ผลการพิจารณาโดยรวมเรียงจากกลุ่มบนลงล่าง.........  กลุ่ม 1 ได้ที่.....กลุ่ม 2 ได้ที่.... กลุ่ม 3 ได้ที่.....กลุ่ม 4 ได้ที่.....กลุ่ม 5 ได้ที่......
  • ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ