ในการทำงานข้าราชการ  คือการรับใช้และคอยช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่คอยรับการช่วยเหลือจากข้าราชการอย่างเราๆ  แม้เขาเหล่านั้นจะมีความต้องการมากน้อยเพียงใดจากเรา  เราต้องยื่นมือเข้าช่วยเขาทันทีเป้นการแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ใช่ใครเปรียบเสมือนญาติของเราคนหนึ่งเช่นกัน ท้ายสุดเขาก็จะได้รับการเยียวยาทั้งกายและจิตใจที่เห็นหมอๆอย่างเราคอยช่วยเหลือตลอดเวลา    ในด้านสาธาณสุขการทำงานต้องเน้นทั้งเชิงรุกและเชิงรับ   การปฏิบัติตัวของข้าราชการในพื้นที่ก็มีส่วนให้เกิดความรัก  ศรัทธา  และการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆจากประชาชนอย่างเต็มความสามารถที่เขาจะพึงกระทำได้   เราต้องตระหนักและคิดให้ได้เสมอว่า  การที่ประชาชนคนหนึ่งมาที่สถานีอนามัยนั้นเขาต้องการความช่วยเหลือจากเรา   โปรดอย่าคิดรำคาญหรือลำบากใจหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย   เพราะสิ่งนั้นอาจเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงของเขาก็ได้  หากเราทุกคนที่เป็นข้าราชการหรือแม้แต่ผู้ที่มีเงินประจำทุกสาขา  วิชาชีพ   เงินเดือนจะมากหรือน้อย   ก็สามารถช่วยเหลือเขาได้  เพราะทุกวันนี้คนไทยขาดความเห็นอกเห็นใจกันมาก  มีแต่การแย่งชิงแม้แต่ในระบบราชการการแย่งชิง  เอาหน้านั้นเพราะการได้ขึ้นสู่ที่สูงกว่าใคร แต่กว่าจะได้มาก็อาจสูญเสียสิ่งที่เรียกว่า  เพื่อน  พี่  น้องที่ทำงานมาร่วมกันหลายปี เพราะเพียงแค่คำว่า  " เงิน"  เท่านั้น