เปิดใจ ….น.พ. บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ น.พ. สสจ.ราชบุรี

เปิดใจ ….น.พ. บุญเรียง
เปิดใจ ….น.พ. บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ น.พ. สสจ.ราชบุรี นับเป็นโอกาสดี ที่วันนี้ ว่าที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี แวะมาติดต่อธุระส่วนตัว พร้อมกับดูสถานที่ทำงานแห่งใหม่ด้วย…..ถึงจะเป็นแบบส่วนตัว…แต่ทีมงานคงไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆอย่างนี้ผ่านไป…เลยต้องหาโอกาสสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นของท่านมาฝากพวกเราเล็กๆน้อยๆค่ะ 1. ความรู้สึกของท่านเมื่อทราบว่าได้รับแต่งตั้งเป็น น.พ. สสจ.ราชบุรี ตอบ ผมทราบคำสั่งเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ( 5 ม.ค. 50 ) ซึ่งเป็นเวลากลางคืน ก็รู้สึกดีใจ เนื่องจากเหตุผลในการขอย้าย ผมได้ระบุว่าขอกลับมาอยู่จังหวัดใกล้ๆกรุงเทพฯ ที่ไม่ใช่ในกระทรวงสาธารณสุข โดยผมระบุเลือกจังหวัดราชบุรีเป็นอันดับแรกและจังหวัดสระบุรี เป็นอันดับที่ 2 ซึ่งถือว่าโชคดีมากที่ได้มาอยู่ในจังหวัดที่เลือก เพราะผมเชื่อในเรื่องของบุญกรรม ถือเป็นลิขิตของชีวิต ซึ่งเคยเกี่ยวพันกัน ทำให้ได้มาอยู่และมาทำงานกับชาวราชบุรี 2. ความคาดหวังของท่านที่ต้องการให้เกิด ณ สสจ.ราชบุรี ตอบ การรับราชการในส่วนของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ผ่านมาทั้งภูเก็ต และอุตรดิตถ์ จนถึงจังหวัดราชบุรี ความคาดหวังของผม คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ไม่ใช่ สำนักงานปลัดกระทรวง หรือกรมใดกรมหนึ่ง คือคาดหวังเรื่องการเคลื่อนไหวด้านสุขภาพของประเทศไทยไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตลอดจนภาคประชาชน เช่น สกว. , สสส. , คสช. , สปสช. ฯลฯ ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกเรื่อง นั่นคือถ้าเห็นว่าดี มีประโยชน์ต่อประชาชน หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ต้องกล้าเคลื่อนไหว กล้าเสนอ …กล้าเปลี่ยนแปลง 3. นโยบายของท่านสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตอบ ผมคงไม่มองเนื้องานมาก่อน ไม่นำความคิดหรือสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่ผมเคยทำงานมาใช้ คงต้องขอเวลาศึกษาความทุกข์/ปัญหาของคนราชบุรีก่อน … สิ่งที่ผมจะฝากไว้คงเป็นวิสัยทัศน์ในการทำงาน…คือ แก้ไขความทุกข์ของคนราชบุรี … ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นที่พึ่งเป็นที่คิดถึงของประชาชน และเรียนรู้ความทุกข์ของคนราชบุรีไปพร้อมๆกัน 4. ด้านการบริหาร ระเบียบปฏิบัติที่ท่านต้องการเน้นเป็นพิเศษ ตอบ ผมเน้นในเรื่องของกฎระเบียบ และกฎหมาย เป็นพิเศษ…บางเรื่องบางงานเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการแต่อาจติดขัดด้วยระเบียบต่างๆ นิติกร/บริหารต้องช่วยหาทางออกให้ไม่เพิกเฉย เช่นบางเรื่องอาจต้องติดต่อกระทรวงการคลังก็ต้องดำเนินการ….ขอให้ทุกคนอย่าทำผิด 5. นโยบาย / แนวทางของท่านในการปฏิบัติของเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ระดับตำบล เช่นการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ตอบ สำหรับผม ใจต้องมาก่อน ..ร่างกายอาจทรุดโทรมตามวัยแต่เป็นเพียงสังขาร จิตใจไม่มีอายุต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลา…ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความรักแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ระดับตำบล ผมจะลงไปเยี่ยมจนท.สอ.ทุกแห่ง ค่ำไหนนอนนั่นเพื่อเป็นการลดช่องว่าง โดยจะให้ทำตารางการเยี่ยมในภายหลัง และเมื่อลงเยี่ยมผมอาจจะเยี่ยมไปเรื่อยๆ เพราะผมพักได้ทุกที่ ไม่ต้องการให้เป็นภาระกับใคร เพราะผมเป็นคนกินง่าย นอนง่าย ผมถือว่าคนมาใหม่ต้องยอมลำบากก่อนที่จะสบาย เมื่อมาอยู่แล้วตั้งใจทำงานดี ก็สมควรได้รับรางวัล การพิจารณาต่างๆ ใช้รูปของคณะกรรมการ ยึดหลัก ดี / เก่ง / อาวุโส โดยคณะกรรมการต้องมีหลักคุณธรรม ไม่ใช้เผด็จการ/ระบบพรรคพวก และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของทีม 6. ระบบหนังสือต้องผ่านรองฯที่ดูแลทุกเรื่องหรือไม่ เช่นอาจมีเรื่องด่วน สามารถเข้าพบได้เลยหรือไม่ ตอบ ผมยึดหลักการกระจายอำนาจทั้งหมดแม้กระทั่ง การเงิน หรืองานบุคคล ผมเชื่อว่าจะทำอะไรก็ตาม ตาเห็น คนเห็น ตนเองเห็น จะรับรู้ว่าทำอะไรอยู่ ทุกคนสามารถเข้าพบได้ทุกกรณีถึงแม้จะเป็นชาวบ้านก็ตาม แต่ผมให้เกียรติทุกคน เพราะฉะนั้นอาจต้องถามว่าหัวหน้า / รองฯรู้แล้วหรือยัง…ทำไม? การสื่อสารได้หลายช่องทาง จะช่วยลดปัญหาได้ ผมถือว่ามีสิทธิอยู่ 2ข้อคือ สิทธิการเป็นผู้บังคับบัญชาตามการแต่งตั้ง และสิทธิของการเป็นครอบครัว ซึ่งพร้อมจะช่วยเหลือทุกเรื่อง / ทุกคน ที่บอกให้ผมทราบ/ขอให้ผมช่วย การเข้าพบ เพื่อป้องกันข้อครหาต่างๆ สุภาพสตรีที่เข้าพบผม ควรมีบุคคลที่สาม เข้าไปรับฟังด้วย ถ้าเรื่องที่เป็นส่วนตัวหรือความลับ ต้องเปิดม่านให้บุคคลภายนอกเห็น 7. ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ หากมีข้อผิดพลาดหรือเรื่องให้แก้ไข จะมีการแจ้งเป็นใบเหลืองใบแดงก่อนหรือไม่ ตอบ ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องใบเหลืองใบแดง แต่คิดว่าผู้บริหารทุกคนคงเหมือนกันคืออะไรที่ดีอยู่แล้ว ก็ทำต่อไป ถ้าสิ่งใดไม่มั่นใจก็จะเข้าที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน…แต่บางเรื่องหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างานพิจารณาก่อน ผมอยากให้การเข้าพบกันเป็นแต่เรื่องสิ่งที่ดีๆ ผมดูแลทุกคนแต่ไม่ปกปิด …หากมีข่าวเล่า ..เสียงลือ ผมจะแจ้งให้ทราบทันทีเพื่อป้องกันปัญหาลุกลาม ผมคิดว่าการทำงานคงต้องใช้ความเสี่ยงจากที่ผ่านมา มาคุยกัน เช่น เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ ..เจ้าหน้าที่กินเหล้า.เจ้าหน้าที่ไม่ยอมออกใบเสร็จ ..ฯลฯ….เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา …..การสื่อสารที่ทันสมัยเป็นส่วนหนึ่งช่วยลดปัญหาต่างๆได้ คำถามอื่นๆ ( คำตอบขออนุญาตใช้สำนวนภาษาที่ท่าน น.พ. สสจ.ตอบเลยค่ะ ) 1. เกี่ยวกับครอบครัวภรรยาและบุตร ภรรยาเป็นชาวหนองคาย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ซึ่งจะย้ายตามมาอยู่ที่เวชกรรม รพ.จังหวัด มีบุตรชาย 2 คน คนโตเรียนอยู่ มศว. ปี 2 คนเล็กกำลังจะขึ้น ม.4 2. ทราบมาว่าอาจารย์รับประทานอาหารมังสวิรัต จริงๆแล้ว เป็นคนกินง่ายๆ ข้าวไข่เจียวก็ได้ แต่ที่กินมังสวิรัต ไม่ใช่เพราะนับถืออะไรแต่เพื่อสุขภาพเพราะในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหัวใจ ความดัน ไขมันสูง ฯ เพราะฉะนั้น ก็เลยต้องดูแลสุขภาพ เพราะเรียนมาก็ขนาดนี้แล้ว แต่กินได้ทุกอย่างไม่ให้เป็นภาระกับคนอื่นไปงานเลี้ยง , ไปประชุม มีอะไรก็กินได้ ยกเว้น เหล้า บุหรี่ ของดิบ 3. เห็นว่าอาจารย์ชอบกีฬา ต้องทำความเข้าใจก่อนว่ากีฬามี 2 ประเภทคือกีฬาแห่งความเป็นเลิศ ( ที่มีการแข่งขันกันทั่วไป )และกีฬาเพื่อสุขภาพถ้าเล่นถือว่าชนะทุกวัน เช่นเดิน ,วิ่ง ,จักรยาน , ว่ายน้ำ ฯลฯ ผมเป็นวิทยากรกีฬา เป็นนักสะกดจิต ทอล์คโชว์ได้เป็นวัน ผมชอบว่ายน้ำ…. ชอบขี่จักรยาน…อะไรถ้าทำได้ไม่ลำบากก็ทำ…แต่ไม่ต้องลำบากเพื่อเอาใจผม… 4. สไตล์การทำงานของอาจารย์ ผมชอบมาทำงานเช้า เคารพธงชาติ 8.00 น. และหลังเวลา 16.30 น. ควรเป็นเวลาของครอบครัวเพราะสร้างความอบอุ่นใกล้ชิดกัน …อ้อนอกจากนี้…สำหรับผม..สรรพนามที่จะเรียก…ไม่อยากให้เรียก “ นาย ” เรียกว่าหมอ หรือ อาจารย์ จะดูดีกว่า…นะครับ ….7 คำถามด้านบนและประเด็นเล็กๆที่ชาว สสจ.ราชบุรี ขอให้อาจารย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ช่วยตอบให้หายกังขา….ท่านที่อ่านแล้วคงทราบความในใจหลายเรื่องๆของท่าน…แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านฝากไว้ให้พวกเราคือ………การจะดูว่าใครเป็นอย่างไรให้ดูจากวิถีชีวิตและการกระทำของเขาอย่าฟังเพียงคำพูด…. พระดีไม่ใช่เพียงเทศน์เก่งแต่ต้องดูที่วัตรปฏิบัติด้วย ลงชื่อ พรรณี กัณฑวงศ์ ผู้บันทึก นักวิชาการสาธารณสุข 7

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

คำสำคัญ (Tags)#เปิดใจ#….น.พ.#บุญเรียง

หมายเลขบันทึก: 72557, เขียน: 14 Jan 2007 @ 10:27 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 09:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

นพ.บุญจง ชูชัยแสงรัตน์
IP: xxx.181.176.100
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีกับที่ทำงานใหม่

ยินดีด้วยค่ะ

โชคดีของคนราชบุรีนะคะ

รักสงบ
IP: xxx.185.130.105
เขียนเมื่อ 
พวกเราดีใจที่ได้ยินข่าวว่าท่าน จะย้ายไปราชบุรี
 เนื่องจากเป็นข้าราชการตัวเล็ก ๆ ในจังหวัดราชบุรี จึงเกิดความคิดว่าน่าจะส่งข้อมูลข่าวสาร  (data and information)  ตามที่ Ackoff  นักวิชาการด้าน system analysis เขียนไว้ใน Journal หนึ่งชื่อเรื่องว่า from data to wisdom   คิดว่าท่านคงได้อ่านมาบ้าง   บางครั้งผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชา  มี raw data จากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้อง  สิ่งแวดล้อม อันเป็นแหล่งหรือสถานที่ทำงานก่อนไปรับตำแหน่งอยู่บ้าง   แต่บางอย่างความเชื่อมโยงต่าง ๆ ของ data เหล่านั้น  อาจถูกละเลยไปบ้าง   จึงทำให้เกิดกลุ่มก้อน  พรรคพวก ขึ้นมาในสำนักงาน   สิ่งนี้เองที่ทำลายความสมานฉันท์ที่ราชบุรีได้สั่งสมมา   จนพังทลาย    เหลือเพียงสิ่งแสดงออกมาของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม  อย่างไร้จิตวิญญาณของความจริงใจ   ผมผ่านผู้บังคับบัญชา ในนาม นพ.สสจ.มาแล้ว 7 ท่าน  แต่ละท่านมีความแตกต่างกัน  บางยุค จังหวัดราชบุรี มีผู้บังคับบัญชาที่สนใจ กระตือรือล้น  มองการพัฒนาคนคือเป้าหมายสูงสุด  บางท่านไม่ได้นำองค์ความรู้  ทางด้านสังคมมาปรับใช้ทั้ง ๆ ที่ผ่านการเป็นผู้บังคับบัญชามา  หรืออาจเป็นเพราะผู้ที่มาดำรงตำแหน่งระยะหลัง  เป็นคนที่ใกล้เกษียณ   ทำให้เป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนา ลดลง หรือเฉลี่ยชาลง   สสจ.ราชบุรีในอดีต เมื่อ 10 กว่าปี ที่ผ่านมาเป็นผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็ง  มีการทำงานที่เป็นระบบ   ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับกระทรวงหลายด้าน   นำการมีส่วนร่วมของภาคส่วนในระบบงานสาสุขมาทำงานในรูปเครือข่ายอย่างจริงใจ    แต่.คนที่ทำงานด้านสุขภาพ  ก็เหมือนกับคนในสังคมอื่นๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย   เมื่อสังคมเปลี่ยน  การดำรงชีวิตก็เปลี่ยน ทุกคนต้องดิ้นรนแสวงหาสิ่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการ เลื่อนระดับ สวัสดิการ   เฉกเช่นชาวบ้านทั่วไป จนลืมสิ่งที่เป็นคุณธรรม  ความรัก ความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อกัน ทุกคนเป็นสัตว์สังคม  ประกอบไปด้วยความเป็นพวกพ้อง แต่ความเป็นพวกพ้อง  ไม่ควรมีสิ่งมุ่งหวังแอบแฝงใช่มั้ย ครับ   คนทำงานจริง ๆ  มักถูกมองเป็นคนอีกจำพวกหนึ่ง  อยู่ในหลืบของมุมห้อง ไม่มีโอกาสจะไปนั่งรอ สสจ.ท่านใด   ไม่มีเวลาจะไปสนทนากับใคร  ........สิ่งที่เป็นความหวังของพวกเรา คือการเปลี่ยนแปลง  จากกระบวนการคิดของท่าน
วันหลัง  จะเข้ามาสนทนากับท่านใหม่ นะครับ
ด.ญ.กนกวรรณ วงศ์โสภา
IP: xxx.26.179.96
เขียนเมื่อ 

สวัสดีอาหมอเอินคิดถึงอาหมอน่ะ....สงกรานต์นี้ให้อาหมอสบายดีน่ะ เอินอยากไปหาอาหมอจังเลย....จากเอินคนหนองคาย

นนท์ วงศ์โสภา
IP: xxx.173.247.26
เขียนเมื่อ 

merrychristmas and happy newyear

สบายดีครับ

จากหนองคาย