กระบวนการพยาบาล

  ติดต่อ

  กระบวนการพยาบาล  

กระบวนการพยาบาล คือทักษะเบื้องต้นที่พยาบาลแสดงให้เห็นความเป็นวิชาชีพโดยใช้ความเชื่อ ความรู้จากศาสตร์แขนงต่าง ๆมาคิดวางแนวทางและปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาพในผู้ที่มีสุขภาพดี ค้นหาปัญหา ป้องกันและแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาสุขภาพให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเกิดปัญหาขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้การพยาบาลมีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายในการดำรงภาวะสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน (สาลี เฉลิมวรรณพงศ์,2544)

กระบวนการพยาบาล เป็นการสำรวจภาวะสุขภาพอนามัยของผู้รับบริการอย่างมีระบบระเบียบ  ชี้บ่งความต้องการพื้นฐานของผู้รับบริการและกำหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อสนองความต้องการกระบวนการพยาบาลจึงเป็นกระบวนการพยาบาลอย่างมีเป้าหมาย (ฟาริดา ฮิบราฮิม,2541)

กระบวนการพยาบาล เป็นวิธีการ 5 ขั้นตอนที่เป็รระบบระเบียบในการดูแลผู้รับบริการ อันหมายถึง บุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยเน้นความบรรลุความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและคุณค่า (Alfero-Lefevre,2002)

กระบวนการพยาบาล เป็นกรอบการปฏิบัติงานที่พยาบาลใช้ความเชื่อความรู้และทักษะในการวินิจฉัยและวางแนวทางการรักษา การตอบสนองของผู้รับบริการต่อปัญหาสุขภาพที่มีอยู่หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น(Lyer,Taptich & Bemoechi-Loscy,1995)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพยาบาลในห้องผ่าตัด

หมายเลขบันทึก: 72569, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-17 00:33:57+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กระบวนการพยาบาล

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)