การนิเทศ ติดตามผลโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก

การนิเทศ  ติดตามผลโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก โดยสุทธิพงษ์  ทองสร้าง และทีมงาน

ตามที่งานการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยข้าพเจ้า  นางอรุณศรี  จงจิตต์  และนางวัลภา  นาคประสม  ได้ดำเนินการนิเทศ  ติดตามผลโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก  โครงการพัฒนาการทางสมองเด็กปฐมวัย  และเป็นการเยี่ยมศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ  ระหว่างวันที่ 16-24  พฤศจิกายน 2549  ผลการนิเทศติดตาม มีดังนี้

15  พฤศจิกายน  2549

u  ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบอำเภอกาญจนดิษฐ์ (โรงเรียนวัดกาญจนาราม)  มีข้อสังเกตดังนี้1.1  การจัดการเรียนการสอนของครู  ได้นำความรู้จากการอบรมและศึกษาดูงานมาใช้อย่างคุ้มค่า1.2  บรรยากาศดี  เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข1.3  ห้องเรียนสะอาด  และมีอาคารบริเวณเป็นเอกเทศ1.4  ทีมปฐมวัยแข็งแกร่งและมุ่งพัฒนาที่เกิดผลจริงแก่เด็กv  ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบอำเภอดอนสัก  (โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์)  มีข้อสังเกตดังนี้2.1  โรงเรียนใช้งบประมาณพัฒนาศูนย์ปฐมวัยต้นแบบอย่างดี  มีห้องสื่อ  ห้องกิจกรรมแยกต่างหาก2.2  ทีมปฐมวัย  พร้อมดีมาก  สามารถเป็นแบบอย่างได้2.3  หลังจากศึกษาดูงาน  แล้วครูมาพัฒนารู้แบบใหม่ของศูนย์  โดยเน้นพัฒนาการทางสมองของเด็ก เช่น จัดพื้นเป็นตารางเก้าช่อง2.4  เด็กปฐมวัยจัดรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่  มีการเข้าแถวทำกิจกรรม         หน้าเสาธงแยกต่างหาก2.5  โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก  จัดได้ประสบความสำเร็จมาก

16  พฤศจิกายน  2549

u  ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี)  มีข้อสังเกตดังนี้1.1  มีความพร้อมสูง  ค่อนข้างสมบูรณ์1.2  มีห้องศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเฉพาะ  เป็นเอกเทศ1.3  มีสื่อประเภทเอกสาร  คู่มือ  พร้อมให้บริการ1.4  ใน  1  ห้องมีครู  2  คนคือ ครูประจำการ และผู้ดูแลเด็ก  ที่โรงเรียนจ้าง1.5  ในห้องเรียนต่าง ๆ มีการพัฒนาเพื่อเตรียมการรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับปฐมวัย     v  ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบอำเภอเมืองฯ  (โรงเรียนบ้านโพหวาย)  มีข้อสังเกตดังนี้                2.1  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมได้ดี                2.2  จัดห้องเรียนปฐมวัยได้ดีมาก                2.3  กิจกรรมจัดได้สมบูรณ์แบบ  ตรงตามแผน                2.4  นำผลการศึกษาดูงานมาปรับใช้                2.5  กิจกรรมทำพร้อมกันแต่แยกระดับ  

17  พฤศจิกายน  2549

ž  ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบอำเภอเกาะพะงัน  (โรงเรียนวัดสมัยคงคา)   มีข้อสังเกตดังนี้1.  ยังขาดความพร้อมในหลายด้าน เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอโรงเรียนต้องจ้างครูอัตราจ้าง2.  การสอนต้องรวมชั้นอนุบาล 1 / อนุบาล 2  เนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอ ทำให้        ห้องเรียนแออัดมาก3.  ครูวิชาการโรงเรียนคอยดูแล  เอาใจใส่และเติมเต็มอยู่ตลอดเวลา    

    24  พฤศจิกายน  2549

ž  ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบอำเภอเกาะสมุย  (โรงเรียนวัดแจ้ง)  มีข้อสังเกตดังนี้1.  จัดสภาพภูมิทัศน์ภายใน / ภายนอกห้องเรียนดีมาก2.  กิจกรรมเน้นพัฒนาด้านร่างกาย ทำพร้อมกันทุกชั้น3.  สื่อ/อุปกรณ์หมุนเวียนกันใช้กระจายอยู่ทุกห้องเรียน4.  การประเมินพัฒนาการทำได้ดี และเด่นมาก มีการบันทึกตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้จากการปฏิบัติ:ศน สพท.สฎ 1

คำสำคัญ (Tags)#ศน.สุทธิพงษ์

หมายเลขบันทึก: 71885, เขียน: 10 Jan 2007 @ 15:28 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 16:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)