๒๙๖. การเลือกสว.ระดับอำเภอ..ที่เลาขวัญ


นับเป็นการเลือกครั้งสำคัญ ที่เรียบร้อยและรวดเร็ว แต่ก็รู้สึกแปลกใจในความคิดที่ลึกซึ้งและแยบยลของคนคิดระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมายในการเลือก สว.ผู้ทรงเกียรติในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

การเลือกสว.ระดับอำเภอ..ที่เลาขวัญ

          นับเป็นโอกาสดีที่เกษียณแล้ว ยังมีโอกาสรับใช้หน่วยงานและสังคม ตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม และมีส่วนร่วมปฏิบัติหน้าที่ตลอดภารกิจ จนทำให้งานสำเร็จและเรียบร้อยทุกประการ

          จากการที่เป็นคนที่ไม่สันทัดในการเสนอตัว ตั้งแต่เป็นครู จนถึงผู้บริหารสถานศึกษา งาน(หนัก) จะอยู่ที่โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าหากต้นสังกัดเรียกใช้ไหว้วาน จะมีคำสั่งหรือไม่ก็ตาม

          ทุกภารกิจจะทำงานอย่างเต็มที่ เต็มเวลาและเต็มความสามารถทุกครั้ง

          สำหรับ “อำเภอเลาขวัญ” อำเภอเล็กๆของจังหวัดกาญจนบุรี มีโอกาสเป็นคณะทำงานหลายครั้ง ถ้าเป็นงานเลือกตั้ง ก็ตั้งแต่ สส.และสจ. ครั้งนี้ สว. ท่านนายอำเภอแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

          ผู้ทรงคุณวุฒิในการเลือก สว.ระดับอำเภอ จะมีทั้งหมด ๒  ท่าน จากคณะกรรมการทั้งหมด ๗ ท่าน โดยมีแม่งานสำคัญ คือผู้อำนวยการในการเลือก นั่นก็คือ ป.ใหญ่ หรือปลัดอาวุโสนั่นเอง

          ถึงแม้จะเป็นเพียงการเลือกระดับอำเภอ แต่ก็เป็นงานเลือกตำแหน่งที่สำคัญของชาติ มีขั้นตอนกระบวนการที่ซับซ้อนและเอกสารมากมาย ก็เลยต้องตั้งใจทำงานเป็นพิเศษ

          นอกจากจะเข้าอบรมสัมมนาแล้ว ยังต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงาน ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวจาก กกต.อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การมีส่วนร่วมในคณะทำงาน ในการเลือกสว.ครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี

          ผู้สมัครสว.ของอำเภอเลาขวัญ มีไม่มากก็จริง แต่ขั้นตอนและรูปแบบการเลือกต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กกต.ระดับชาติกำหนด และแน่นอนที่สุด ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และบุคลากรเป็นจำนวนมาก

          แต่ก็ยังถือว่าน้อยและมีความยุ่งยากน้อยกว่าอำเภออื่นๆของจังหวัดกาญจนบุรี

          ผู้สมัคร มาจาก ๓ กลุ่ม คือกลุ่ม ๑ ว่าด้วยงานบริหารราชการแผ่นดิน จำนวน ๑ คน กลุ่ม ๓ ข้าราชการครู จำนวน ๓ คน และกลุ่ม ๖ เกษตร(ปศุสัตว์) จำนวน ๑ คน รวมทั้งหมด ๕ คนเท่านั้น

          วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ กกต.จากส่วนกลาง กำหนดให้เลือก สว.ระดับอำเภอให้เสร็จสิ้น ซึ่งต้องเลือกกัน ๒ รอบคือรอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ โดยกำหนดไว้ว่า ผู้สมัครที่มีคะแนนจะเป็นตัวแทนเข้ารับการเลือกระดับจังหวัดได้เพียงกลุ่มละ ๓ คน

          อำเภอเลาขวัญ ไม่ต้องเลือกรอบที่ ๑ เนื่องจากผู้สมัคร ในแต่ละกลุ่มมีไม่ถึง ๕ คน 

          เมื่อวันเวลาแห่งการเลือกมาถึง ก่อนเวลา ๙ นาฬิกา ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อม ทั้ง กปล.เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งผู้สังเกตการณ์จากกกต.มากันพร้อม ภายในอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ของอำเภอ

          เมื่อผู้สมัคร ทั้ง ๕ คน จาก ๓ กลุ่มอาชีพรายงานตัว พร้อมกับยื่นโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้เป็นที่เรียบร้อย ท่านผู้อำนวยการการเลือก จึงกล่าวเปิดและบอกวิธีการเลือกในรอบที่ ๒ ในทันที

          รอบที่ ๒ จะมีเพียงสาย ก.เพียงสายเดียว โดยมี ผู้สมัครจาก ๓ กลุ่มอยู่ในสาย ผู้สมัครแต่ละกลุ่มจะเลือกตัวเองไม่ได้ ต้องเลือกกลุ่มอื่น ในสายก.นี้เท่านั้น

          โดยผู้สมัครแต่ละคนจะได้บัตรเลือกรอบ ๒ คนละ ๒ ใบ คือเลือกได้ ๒ คน ในกลุ่มอื่นในสายเดียวกัน(สาย ก. ซึ่งมี ๓ กลุ่มอาชีพ) แต่ละใบที่ให้ลงคะแนน ผู้สมัครต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครกลุ่มอื่นที่จะเลือกลงในช่อง และให้เขียนเลขอารบิคเท่านั้น

          ๑๐ .๐๐ น.การเลือกและนับคะแนนก็เสร็จสิ้น อำเภอเลาขวัญได้ตัวแทนไปจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน ๔ คน คือ กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๓ และกลุ่ม ๖ ในการนี้ ผู้สมัครจากกลุ่ม ๓ (ครู) ไม่ได้รับเลือก ๑ คน 

          นับเป็นการเลือกครั้งสำคัญ ที่เรียบร้อยและรวดเร็ว แต่ก็รู้สึกแปลกใจในความคิดที่ลึกซึ้งและแยบยลของคนคิดระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมายในการเลือก สว.ผู้ทรงเกียรติในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

          ที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือ ความรู้สึกชื่นชมและประทับใจในคณะทำงานทุกคนและทุกฝ่ายของอำเภอเลาขวัญ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างพร้อมเพรียง ตั้งใจและรอบคอบ งานการเลือกครั้งนี้จึงผ่านไปอย่างเรียบร้อยทุกประการ

ชยันต์  เพชรศรีจันทร์

๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๗

 

          

          

 

หมายเลขบันทึก: 718455เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2024 08:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มิถุนายน 2024 09:51 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท