ลปรร R2R รพ.มหาราชนครราชสีมาครั้งที่ 1: ( 2 ) อ.อัครินทร์

วิวัฒน์
คนที่สมัครเข้ามาทำ R2R ต้องมาเป็นทีม การสนับสนุน CQI มาทำ R2R จะง่าย มีความพร้อม

อาจารย์เล่าถึง R2R ของรพ.ศิริราช  เริ่มจากการทำ research mapping พบว่า  Health care ( Health service research ) เป็นงานวิจัยที่ควรให้การสนับสนุน รพ.ศิริราช  ใช้ R2R และ Quality Assurance ขับเคลื่นองค์กรไปสู่ Learning organization

นิยามของ R2R จะต้องยืดหยุ่นตามบริบทและสิ่งแวดล้อม  ทุกคนสามารถ  ทำวิจัย และเป็นหัวหน้าทีมวิจัยได้

โดยทั่วไป R2R จะต้องประกอบด้วย 4 ส่วน 

Reserch Question ต้องมาจากงานประจำที่เป็นปัญหา หรือต้องการทำให้ดีขึ้น

Investigator  เป็นคนทำงานที่เผชิญกับปัญหา หรืออาจเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมทำ

Result วัดที่สุขภาพผู้ป่วยที่ดีขึ้น หรือ การบริการที่ดีขึ้น

Implementation  นำกลับไปพัฒนางานที่ทำอยู่

เป็นที่ยอมรับกันว่า การสนับสนุน CQI มาทำ R2R  จะง่าย มีความพร้อม

การเลือกเรื่องที่จะมาทำ R2R ก็ทำได้หลายทาง  อาจ เขียน flow fว่าตั้งแต่ผู้ป่วยเดินเข้ามา จนกลับบ้าน  มีขั้นตอนอะไรบ้าง  ขั้นตอนไหนเป็นคอขวด มาวิเคราะห์ หาวิธีแก้ปัญหา

การวัดที่ดีอย่างหนึ่งคือการทำ Control chart เช่นดู อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนวัดผลก่อนหลัง  ดูแนวโน้ม ท

ทีม R2R จะทำงานเชิงรุกเข้าไปตาม ward นั่งคุยกัน ชวนคนที่สนใจเรื่องเดียวกันมาคุยกัน 

คนที่สมัครเข้ามาทำ R2R ต้องมาเป็นทีม  เพราะถ้ามาคนเดียว โอกาสที่จะเลิกทำมีสูงกว่า  และอาจมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน ถ้าหัวหน้างานหรือหัวหน้าward เห็นว่าเป็นงานของแผนกก็จะให้การสนับสนุนเต็มที่

การจัด workshop จะเน้น เอางานวิจัยมาดูว่ายังขาดอะไร  ทำไปด้วยเรียนไปด้วย

จากประสบการณ์ ของรพ.ศิริราช  พบว่า

ทีมวิจัยส่วนใหญ่ต้องการการสนับสนุนด้านเวลาและบุคลากร ความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัยและเงินทุนเป็นปัจจัยเอื้อ แรงเสียดทานจากบุคลากรอื่นๆในหน่วยงานที่มีผู้ทำงานวิจัย เป็นสิ่งสำคัญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้รพ.มหาราชนครราชสีมา

คำสำคัญ (Tags)#r2r#การสร้างงานวิจัยจากงานประจำ

หมายเลขบันทึก: 71808, เขียน: 10 Jan 2007 @ 00:43 (), แก้ไข: 31 May 2012 @ 20:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)