เศร้าใจกับครูแดนใต้

ปวดร้าวกับสันติถิ่นไทย

เจ็บหัวแม่เท้าเพราะสะดุดความเห็นใครบางคนที่ไม่เหมือนใครในบันทึกไร้นาม

อิๆก็ว่างว่างแบบว่างไม่เหมือนใครแม้แต่ไร้นาม