หลังจากได้ปรับระบบโปรแกรมการรับ-ส่งเอกสาร E Document การใช้เป็นอย่างไรบ้าง ขอให้ผู้ใช้ช่วยแจ้งผลให้ทราบบ้าง (สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่) จักขอบคุณมากค่ะ วันนี้ได้คุยกับผู้อำนวยการกองธุรการ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตปัตตานีได้ใช้โปรแกรมแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการ Scan เอกสารเข้าเนื่องจากกำลังจัดซื้อเครื่อง Scan สิ้นเดือนนี้การจัดซื้อคงเรียบร้อย หวังว่าเดือนกุมภาพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่จะได้รับเรื่องจากวิทยาปัตตานีทางระบบโปรแกรม E Document แบบเต็มรูปแบบ เขตการศึกษาอื่น ๆ มีก้าวหน้าในระดับใดแล้ว แจ้งให้ทราบด้วยนะค่ะ