ความเห็น 133693

ระบบรับ-ส่ง เอกสาร E Document

เขียนเมื่อ 

ส่งใจมาเชียร์ค่ะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกหน่วยงานมีการใช้ระบบ e-office ในการส่งเอกสาร บางเรื่องก็ยังส่งเป็นกระดาษอยู่ค่ะ

เครื่องแสกน และคอมพิวเตอร์มีส่วนสำคัญในกระบวนการดำเนินการมากค่ะ

ได้เคยส่งขั้นตอนการส่งเอกสารผ่านกระบวนการ e-office ไป ลปรร. กับคุณบอย คณะสหเวช มน.  ลองเข้าไปดูนะคะ ที่บันทึกนี้ค่ะ http://gotoknow.org/blog/k-sharing/68237

มีอะไรเข้ามา ลปรร.กันนะคะ