Baby Research : 14. การออกแบบสอบถามเพื่อการวิจัย

บอย สหเวช

   อ.ศุภวิทู สุขเพ็ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ   ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 4  ในเรื่อง "การออกแบบสอบถามเพื่อการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม"

    งานวิจัยได้เรียนเชิญ รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ เริ่มวันที่ 25 มกราคม 2550 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ของคณะสหเวชศาสตร์

    เนื่องจากสิ้นเดือนนี้นักวิจัยสถาบันรุ่นใหม่ของสำนักงาน รวมทั้งผมด้วย จะต้องส่งแบบสอบถาม สำหรับงานวิจัยที่ต้องใช้แบบสอบถามครับ เรียกว่างานนี้นักวิจัยสถาบัน (Baby Research) ต้องดูแลกันทุกขั้นตอนครับ ทุกคนส่วนใหญ่รับทุนอุดหนุนวิจัยสถาบันไปแล้ว งานนี้ต้องทำให้สำเร็จครับ


                                                                                          บอย สหเวช
                                                                                          9 ม.ค. 50
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#r2r#วิจัยสถาบัน#ดัชนีที่4.1-50#baby-research

หมายเลขบันทึก: 71744, เขียน: 09 Jan 2007 @ 18:26 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 11:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)