วันนี้เป็นวันที่ 9 มกราคม 2550 มีคณะกรรมการมาจากบริษัท พี คิว เอ นำโดยท่านสมบูรณ์ กันหา ท่านมาโนชญ์ สมวันดี ท่านสลัด ยอดคำ มาประเมิน สมศ. รอบ 2 ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้มีความรอบรู้ทุก ๆ ด้านโดยการประเมินนั้นท่านคณะกรรมการจะเน้นอยู่ 2 ด้านคือ 1.อิงเกณฑ์(14 มฐ) 2.อิงสถานศึกษา(มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆอย่างไร)ซึ่งระยะเวลาการประเมินจะใช้เวลา 3 วัน(9-11 มค.5o)ซึ่งเป็นโอกาสดีอีกครั้งที่เราชาว. ชกว. ได้แสดงความสามารถอีกด้านหนึ่ง ผลจะเป็นอย่างไร จะรายงานให้ทราบ