จากวันที่ภาควิชาพยาธิวิทยา ริเริ่มเตรียมการที่จะขอรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 จวบจนปัจจุบัน เป็นเวลา กว่า 1 ปี สำหรับการจัดเตรียมเอกสาร และปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการต้นแบบ จำนวน 8 ห้องปฎิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณภาพตามระบบของ ISO 15189 และแล้วเราก็มาถึงวันนี้ วันที่เรามีความพร้อมในระดับหนึ่ง วันที่เราประกาศใช้คู่มือคุณภาพ วันที่เรายอมรับข้อกำหนดของระบบคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานของเราอย่างเป็นทางการ โดย รศ.นพ.กิตติ  ลิ่มอภิชาติ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีประกาศใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 15189 ภาควิชาพยาธิวิทยาในวันนี้ (9 มกราคม 2550) อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุม 2 ภาควิชาพยาธิวิทยา โดยมีบุคลากรของภาควิชาฯ ร่วมต้อนรับ และเป็นสักขีพยานกันอย่างคับคั่ง
     ในโอกาสนี้ ผมก็เลยขอนำบรรยากาศในงานดังกล่าว มาให้ชมกันครับ
     บรรยากาศก่อนพิธีการจะเริ่ม อาจารย์ปลื้มจิต หัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฎิบัติการ ISO 15189 กับคุณเอื้อ อาจารย์ปารมี กำลังเตรียมความพร้อมในการนำเสนอรายงาน
     บุคลากรของภาควิชาฯ เข้าร่วมรับฟังการประกาศใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 15189 กันอย่างคับคั่ง จนห้องประชุม 2 เล็กลงไปถนัดตา
     คุณเอื้อ ของพวกเรา สีหน้าแจ่มใส อิ่มเอิบใจ ในที่สุดความเหนื่อยยากตลอดกว่า 1 ปี ก็มาถึงจุดเริ่มต้นของการประกาศใช้มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 อย่างเป็นทางการสักที
     รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติ  ลิ่มอภิชาติ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ประกาศใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 15189 อย่างเป็นทางการ
     อาจารย์ ปลื้มจิต หรือพี่ปลื้ม ของพวกเรากล่าวต้อนรับ และเข้าสู่บรรยากาศการเริ่มต้นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
     อาจารย์ปารมี กล่าวรายงานการประกาศใช้ ISO 15189 และนโยบายคุณภาพ
          อีกมุมหนึ่งของการกล่าวรายงานของคุณเอื้อ คนเก่งของพวกเรา
     คณบดี กล่าวแสดงความยินดี กับภาควิชาพยาธิ และกล่าวประกาศใช้ระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 อย่างเป็นทางการ
     อาจารย์ปารมี หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา รับมอบหนังสือคู่มือคุณภาพ (Quality manual) จากคณบดี อันเป็นการเริ่มต้นใช้ระบบคุณภาพ ISO 15189 อย่างเป็นทางการของภาควิชาพยาธิวิทยา
     ตัวแทนคณะกรรมการบริหารภาควิชาพยาธิวิทยา ร่วมถ่ายภาพเป็นสักขีพยานในการรับมอบคู่มือคุณภาพและประกาศใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 15189
     บรรยากาศภายในห้องประชุม 2 บุคลากรของภาควิชาฯ ร่วมชื่นชมการรับมอบคู่มือคุณภาพ และเริ่มต้นการใช้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อย่างเป็นทางการ
     คณบดี ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและรองคณบดี ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลรองชนะเลิศแก่ทีมงานต่างๆที่เข้าร่วมโครงการพัฒนางาน Patho-Otop 2
     อาจารย์วิญญู มิตรานันท์ อดีตหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ให้เกียรติมอบรางวัลชมเชย แก่ทีมงานต่างๆที่เข้าร่วมโครงการพัฒนางาน Patho-Otop 2
     และท้ายที่สุด รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวเชิญชวนให้ทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดี โดยเปล่งเสียง สู้...(....โว้ย)