GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การตรวจ สอบความถูกต้องของการวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยการสอดใส่ แร่อิริเดียม -192 ของหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

อัจฉรี ศรีนุเคราะห์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

วัตถุประสงค์
- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยการสอดใส่แร่อิริเดียม – 192 ของหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

วิธีการศึกษา
- หาความผิดพลาดของการคำนวณค่าปริมาณดูดกลืนของรังสีในเนื้อเยื่อ ที่ได้จากการวางแผนการรักษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ brachy Vision เมื่อมีการคำนวณแก้ไขขนาดของวัตถุในภาพรังสีดิจิตอลแล้ว เปรียบเทียบกับค่าปริมาณรังสีดูดกลืนในเนื้อเยื่อที่คำนวณได้จากค่าประจุ ที่วัดได้ด้วยเครื่องวัดรังสี NE 0.60 cc Robust lonization chamber type 2581 (polystyrene cap) ที่ได้รับการสอบเทียบมาตรฐานแล้ว

ผลการศึกษา
- ความผิดพลาดของค่าปริมาณรังสีดูดกลืนในเนื้อเยื่อจากการวางแผนการรักษา มีค่าระหว่างร้อยละ -1.4197 – 1.2304 จากการทดลอง 21 ครั้ง

สรุป
- การวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยการสอดใส่แร่อิริเดียม -192 ของหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีความผิดพลาดไม่เกิน บวกลบ 3% ซึ่งสามารถยอมรับได้ตามมาตรฐานสากล

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 71691
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ตอนนี้แม่ของดิฉันก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน...