เตรียมพร้อม.....เพื่อออกสู่โลกแห่งการ ลป.รร.

  ติดต่อ

                  สืบเนื่องจากการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT )ของโรงเรียนวัดโพธินิมิตรอย่างต่อเนื่อง โดยการนำของคณะครู ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และมีคุณครูทรงศรี  พร้อมเพรียงเป็นผู้ฝึกสอน  ประกอบกับความพากเพียรพยายามวิริยะอุตสาหะของเหล่านักเรียนในการฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน  เมื่อประเมินผลของการปฏิบัติพบว่านักเรียนประมาณ  70 % มีความรู้พื้นฐานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้และสามารถใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองในด้านอื่นๆได้
             ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดโพธินิมิตร กำหนดไว้ว่า " ภายในปี  2550 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขปลูกฝังความเป็นไทยในความเป็นสากล โดยชุมชนมีส่วนร่วม " เพื่อให้เกิดผลดีกับนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเต็มตามศักยภาพ จึงขอประกาศให้นักเรียนทุกคนเตรียมพร้อมเพื่อก้าวออกสู่โลกแห่งความรู้ และการแลกเปลี่ยนอันไร้ขีดจำกัด เพื่อพบมวลมิตรอันต่างวัย.....โดยการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Gotoknow.....ในเร็วๆนี้ค่ะ

                                                          โดย  คนบ้านเดียวกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chuanpis

หมายเลขบันทึก: 71481, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:44:10+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิจัย#เครือข่ายครูแนะแนว

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

  • มาดูความพัฒนาของโรงเรียนครับ
  • ชอบ ภายในปี  2550 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขปลูกฝังความเป็นไทยในความเป็นสากล โดยชุมชนมีส่วนร่วม
  • ขอบคุณมากครับ