10 ทักษะอนาคตที่โลกปี 2025 ต้องการ


สาระจากสคริปต์รายการวิทยุ ที่พี่ตุ่นรับผิดชอบ อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจค่ะ 

พี่ตุ่นเรียบเรียงมาจากเว็บ https://www.salika.co/2021/01/23/10-skills-world-economic-forum-2025/ ที่เผยแพร่แนวโน้มจาก Word Econonic Forum ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน ท่านกำลังอยู่กับสถานีเสียงที่จะทำให้ท่านตกหลุมรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับรายการ The KKU Library life long  Learning for all      ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 Mhz. กับพี่ตุ่น สิริพร ทิวะสิงห์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกๆคนค่ะ  

“เรียนรู้มาก รู้เท่าทันมาก” การรู้มากไม่ได้ทำให้เราเหนือใครนะคะ เพราะในโลกนี้ไม่มีใครรู้ในทุกๆ เรื่อง เราไม่ได้รู้เพื่อที่จะอวดตน แต่การเรียนรู้ที่ในเรื่องราวต่างๆ ทำให้เราใช้ชีวิตในโลกใบนี้ ได้อย่างมีความสุข เพราะเราจะสามารถนำสิ่งที่เรารู้มาปรับใช้การดำเนินชีวิตได้หลากหลายมิติค่ะ  ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มที่ตัวเรานะคะ  

วันนี้พี่ตุ่นเอาเรื่อง ทักษะจำเป็น ที่โลกอนาคต 2025 ต้องการ มาฝากกัน  พี่ตุ่นนำเรื่องทักษะในอนาคตและทักษะที่จำเป็นมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้ฟังมาหลาย Ep.แล้วนะคะ โดยส่วนตัวเห็นว่าเรื่องเหล่านี้จำเป็นมาก ควรคิดตามดูแนวโน้มและกระแส เพราะเรื่องทักษะฝึกไว้ไม่เสียหลายค่ะ คนเรามีหลายๆ ทักษะยิ่งดี แถมสำนักหอสมุดยังจัดบริการโปรแกรมการเรียนรู้เรื่อง 21st century skilsl หรือ Occupational skills ให้นักศึกษา ผู้ใช้ห้องสมุด และผู้สนใจที่ไม่ใช่สมาชิกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าไปศึกษาหาความรู้ตามอัธยาศัยได้ ยิ่งเห็นความสำคัญของทักษะในอนาคตมากขึ้น  เลยเป็นที่มาของหัวข้อที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้

 

                                                อ้างอิงที่มาของรูปภาพ เพจ SALIKA 

                https://www.salika.co/2021/01/23/10-skills-world-economic-forum-2025/

 

World Economic Forum หรือสภาเศรษฐกิจโลก กล่าวว่า

 1. ทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหา

เพราะในอนาคตการทำงานจะยิ่งมีความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโลกยุคใหม่จึงต้องการพนักงานที่มีทักษะการคิดและตัดสินใจที่ดี รวมถึงสามารถคิดค้นวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้ ทักษะเหล่านี้จึงเป็น ทักษะจำเป็น ที่พนักงานควรมีไม่ว่าจะทำงานอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตาม

โดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ

 1. Analytical thinking and innovation ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรม (อันดับ 1)
 2. Complex problem-solving ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (อันดับ 3)
 3. Critical thinking and analysis ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (อันดับ 4)
 4. Creativity, originality and initiative ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่ (อันดับ 5)
 5. Reasoning, problem solving and ideation ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการระดมความคิด (อันดับ 10)

2. ทักษะการบริหารจัดการตัวเอง

ทักษะในกลุ่มนี้เป็นทักษะที่เพิ่มเข้ามาใหม่เมื่อองค์กรต้องเจอปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลง อย่างในปี 2020 ที่ผ่านมา ที่ทุกองค์กรต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 สิ่งที่องค์กรคาดหวังจากพนักงาน คือ พวกเขาต้องสามารถรับมือกับปัญหาได้ สามารถจัดการกับอารมณ์และความกดดัน ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทักษะเหล่านี้จึงเป็นทักษะที่พนักงานควรพัฒนาและฝึกฝนอยู่เสมอ 

โดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ

 1. Active learning and learning strategies ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (อันดับ 2)
 2. Resilience, stress tolerance and flexibility ทักษะการรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน ทักษะการปรับตัว (อันดับ 9)

 

3. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ในอนาคต โลกจะยิ่งต้องการผู้นำที่มีอุดมการณ์และเป้าหมายในการขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า ผู้นำยุคใหม่จึงต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสังคมการทำงานที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของทีมออกมา โดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ Leadership & Social Influence ทักษะการเป็นผู้นำและอิทธิพลทางสังคม (อันดับ 6)

4. ทักษะด้านเทคโนโลยี

เมื่อทุกองค์กรต้องปรับตัวสู่ดิจิทัลมากขึ้น ทักษะการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนเครื่องมือดิจิทัลและโปรแกรมใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Data & AI, Cloud Computing, Digital Marketing & E-Commerce, Software Engineering หรือ Product Development นอกจากนี้ทักษะด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรมก็จะยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเช่นกัน

โดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ

 1. Technology use, monitoring and control – ทักษะการใช้ ดูแล และจัดการเทคโนโลยี (อันดับ 7)
 2. Technology design & programming ทักษะการออกแบบและการเขียนโปรแกรม

 

นักวิชาการที่คาดการณ์จากแนวโน้มของโลกได้เผนแพร่บทความเกี่ยวกับทักษะดังกล่าวมีการเผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ปี 2564 ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาที่จะจบไปเข้าสู่ตลาดงาน  คนทำงานรัฐ ข้าราชการเท่านั้นนะคะ ทักษะเหล่านี้คนทำงานอิสระ เกษตรกร เจ้าของกิจการ หรือการดำเนินชีวิตในเรื่องต่างๆ ก็ใช้ฝึกทักษะในบริบทที่เกี่ยวข้องได้  เช่น เกษตรกรสามารถใช้โซเซี่ยลเป็นช่องทางการตลาด ไลฟ์ขายของได้ /// หรือ การรับสมัครคนอัดเสียงที่รายได้ดีส่งมาตามFacebook เพื่อเป็นอาชีพเสริม  จะปลอดภัยหรือไม่ หากเค้าส่งลิงค์มาให้กรอกแบบฟอร์ม เป็นต้น /// การเรียนการสอนที่เป็นออนไลน์มากขึ้น ครูผู้สอนต้องผลิตสื่อหรือใช้เครื่องมือสื่อสารอะไรบ้าง จำเHนไหมต้องซื้อไมโครโฟน ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างไร  ประมาณนี้

 

หลักการพัฒนาทักษะให้สอดรับกับความต้องการในอนคตไม่ใช่เรื่องยากค่ะ  มี 4 ขั้นตอน ด้วยกัน  ตามพี่ตุ่นมาเลยค่ะ

4 ขั้นตอนในการพัฒนาทักษะอนาคต ได้แก่

 1. ค้นหาจุดอ่อนของตัวเอง (analyze your weakness) 
 2. ตั้งเป้าหมาย  ลองตอบคำถาม What : ต้องการพัฒนาทักษะอะไร  

Why : ทำไมถึงเลือกที่จะพัฒนาทักษะเหล่านั้น  When : ตั้งระยะเวลาที่ชัดเจนว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาแต่ละทักษะเท่าไหร่ How ทำอย่างไร

 1. ลงมือปฏิบัติ (execute)ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าที่ลงมือทำ เรียนรู้ความยากง่าย ปัญหาอุปสรร๕ เพิ่มพูนประสบการณ์
 2. ประเมินผลและแก้ไขปรับปรุง(evaluation & improvement)

 

พี่ตุ่นก็หวังว่าเรื่องที่พี่ตุ่นนำมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ฟังเอง หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง อาจารย์ นายจ้างเจ้าของกิจการ ที่จะใช้เป็นแนวทางส่งเสริมผู้ที่อยู่ในปกครองให้มีทักษะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และความต้องการขององค์กรในอนาคต รูปแบบการพัฒนามีหลายรูปแบบนะคะ สำหรับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็มีบริการที่เรียกว่า Learning  Programs มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทักษะอนาคตหลายหัวข้อที่ให้ผู้สนใจเลือกเข้าไปอัพเดตความรู้ตามอัธยาศัยในวันเวลาที่ว่าง ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด Library.kku.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ หรือติดตามคลิปความรู้จาก Youtube ที่ช่อง KKULib

ทำหน้าที่ขายของ บอกสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังแล้ว เวลาของรายการก็หมดพอดีค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Learning Programs และบริการต่างๆของห้องสมุด ทั้งส่วนหอสมุดกลาง และห้องสมุดเครือข่ายอีก 13 สาขา ได้ผ่าน FB ที่ KKULib หรือ Line Official ที่ Khon Kean Library ค่ะ  สำหรับวันนี้พี่ตุ่นและสำนักหอสมุด ต้องขอลาทุกท่านไปก่อน พบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 7.25 นาที-8.00 นาฬิกานะคะ  ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะคะ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักหอสมุดค่ะ 

ต้องลาแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ

 

หมายเลขบันทึก: 714541เขียนเมื่อ 22 กันยายน 2023 11:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 กันยายน 2023 11:24 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท