เก่งบวกเฮง(3)

ความโชคดีนี้ไม่เข้าข้างใครออกข้างใครนัก แต่ความโชคดีเกิดขึ้นบ่อยๆ จนอาจจะต้องเรียกว่า เฮงก็เป็นได้ แต่ก่อนจะเฮง ก็ต้องแสดงความสามารถเสียก่อน จึงผนวกออกมาเป็น เก่งบวกเฮง
การเล่าเรื่องในบันทึกที่ต้องพยายามเขียนในเรื่องที่ดี  เรื่องที่ผู้อ่านได้สัมผัสถึงความสุข  ผู้อ่านได้ประเทืองปัญญา  และผู้อ่านได้อ่านเพื่อการต่อยอดแห่งความคิด..ก็มี
ครูผู้สอนทุกคน.....ย่อมต้องมีภารกิจในหน้าที่  เรื่องการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  สื่ออุปกรณ์  การวัดและประเมินผล  ตลอดจนวิธีการสอนตามสาระการเรียนรู้ ฯ
ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้  ก็ต้องเป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนในเนื้อหานั้น
จะทำอย่างไร...หรือจะรู้ได้อย่างไรว่า....สื่อชิ้นนั้น  มีประสิทธิภาพ
ตามหลักการแล้ว  ครูผู้สอนต้องหาประสิทธิภาพของสื่อ  ซึ่งมีวิธีการตามขั้นตอนมากมาย  กว่าจะได้สื่อที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งครูอ้อยจะไม่กล่าวโดยละเอียดในเรื่องนี้
แต่จะกล่าวถึงผลของการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือแล้ว  นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  เขียนรายงานการใช้  สรุปผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน
ครูอ้อยจะทำแบบนี้กับสื่อที่ได้จัดทำทุกชิ้น
เมื่อถึงคราวที่ต้องไปประกวดสื่อการเรียนรู้  สื่อแต่ละชิ้น  จึงเข้าตากรรมการ  และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทุกครั้ง
มีอยู่คราวหนึ่ง   เมื่อปี พ.ศ.2544
ปีนั้น  ครูอ้อยมุ่งเน้นการสร้างสื่อ  และหาประสิทธิภาพของสื่ออย่างมากมาย  เพราะร้อนวิชา  จากการจบจากการศึกษาจากสาขาหลักสูตรและการสอนมาใหม่ๆ
ครูอ้อยนำสื่อที่ชอบที่สุด  เข้าประกวดกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา   และสื่อการเรียนรู้ของครูอ้อยชุด  " ภาษาอังกฤษเยือนบ้าน " ได้ผ่านการประกวด  ระดับเขตการศึกษา  ซึ่งในปีนั้น  กรุงเทพมหานครเป็นเขตหนึ่ง 
ครูอ้อยเป็นครูประถมศึกษา  ที่ส่งสื่อการเรียนรู้เข้าประกวด  และเข้าตากรรมการ
เป็นแรงผลักดันกับครูอ้อยอย่างมากที่จะสร้างสื่อต่อไป
ในระยะนั้น  อาจจยังไม่มีครูท่านอื่นๆ  จัดทำสื่อเข้าประกวดมากนัก
หลังจากที่ครูอ้อยได้รับรางวัลแล้ว 1 ปี  ก็มีการประกวดสื่อการเรียนรู้อย่างมากมายมหาศาลทีเดียว
จึงเป็นเรื่องชี้อย่างชัดเจนว่า   นอกจากเก่งแล้วจะต้องมีเรื่องของความเฮงด้วย
ถ้าหากครูอ้อยส่งสื่อ ฯดังกล่าว เข้าประกวดในปีต่อมา  อาจจะไม่ได้รับรางวัลก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

71355

เขียน

07 Jan 2007 @ 23:39
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 16:58
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก