ต่อจากบันทึกเรื่อง   KM นักศึกษา (2) : หอพักและการจัดการความรู้ หลังจากฟังท่านรองอธิการบดี    กล่าวเปิดงานแล้ว    ต่อมาเป็นการฟังบรรยายจาก ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์  เป็นการปูพื้นเรื่องของ  KM  ให้นักศึกษาได้เข้าใจ   

อาจารย์ได้กล่าวถึงความรู้ฝังลึกและความรู้ชัดแจ้ง      กระบวนการที่จะดึงความรู้ฝังลึกออกมา  และเก็บไว้เป็นขุมความรู้      โดยเฉพาะความรู้ฝังลึกที่มาจากประสบการณ์การทำงาน      ลองนึกดูว่าถ้าเราจะไปหาหมอ   ถ้าเลือกได้เราคงเลือกหมอที่จบมาหลายปี     มากกว่าหมอจบใหม่ๆ     เพราะอะไร ?   เพราะประสบการณ์ในการทำงานนั่นเอง   “บทเรียนจากประสบการณ์”  เหล่านั้น    ถ้าไม่นำมาจัดการ     ก็จะเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคล    เป็นประโยชน์วงแคบ (น่าเสียดาย)    หรือไม่ก็หายไปตามกาลเวลา (น่าเสียดายอีกเช่นกัน)  

 การบรรยายนี้น่าสนใจตรงที่อาจารย์บรรยายด้วยใบหน้ายิ้มละไม    เป็นใบหน้าของกัลยาณมิตรผู้เต็มใจถ่ายทอดความรู้      มีช่วงหนึ่งอาจารย์ขออาสาสมัครมาเล่าวิธีการว่ายน้ำ    ให้เพื่อนๆ  ฟัง     นักศึกษาคนแรกเล่าว่า “….ตอนแรกเราก็เดินดูรอบๆ สระ   เล็งดูว่าจะลงตรงไหนดี      แล้วก็โดดผลุงลงเลย”      ส่วนอีกคนเล่าว่า   “… เริ่มแรก    เราต้องเปลี่ยนชุดก่อน    ถ้าเรายังว่ายน้ำไม่เป็นต้องลงสระฝั่งน้ำตื้น    เกาะติดขอบเข้าไว้    และเริ่มหัดจากท่าลูกหมาตกน้ำ….”  

การว่ายน้ำของสองคนนี้ต่างกันตรงที่....      คนแรกว่ายน้ำในหนองน้ำ  (สระน้ำแบบบ้านๆ)       ส่วนคนหลังเล่าถึงการว่ายน้ำแบบสระน้ำในเมืองแบบมาตรฐาน    ที่ภาษาหรู ๆ บอกว่า "บริบทต่างกัน"
 
หลังจบการบรรยายมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย     เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพักอีก  1 กลุ่ม   และนักศึกษา   5 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10 คน  โดยแต่ละกลุ่มให้มีนักศึกษาจากทุกวิทยาเขตคละกันไป     และมีคุณอำนวยน้อยเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มละหนึ่งคน

To be continue...