"วิทยาลัยครู" เป็นสถาบันที่ผลิตครู โดยตรง ตรงตามชื่อ ผลผลิตจึงออกมา แบบไม่มีสิ่งแปลกปลอม ในจิตรวิญญาณของความเป็นครู มากนัก

            แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไป เปลี่ยนทั้งชื่อและภารกิจจาก  "วิทยาลัยครู"มาเป็นสถาบันราชภัฏ"  ที่มีความหลากหลายวิชา  ไม่ใช่ผลิตครูอีกแล้ว  จึงไม่ทราบว่า  ท่านจะกระโดดลงไปแข่งกับทุกสถาบันทั้งอาชีวะ  ทั้งมหาวิทยาลัยหอการค้า  แข่งทั้งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ อีกหน่อย ก็คงผลิตแพทย์แข่งกับเขาอีกหรือปล่าว ครับ เพราะท่านสอนทุกสาขาทุกอาชีพทั้ง ๆ  ที่  บุคลากรก็เดิมๆ

         แต่ก็ดีใจมาบ้างที่วันนี้ที่สวนครูบาสุทธินันท์ได้มีโอกาสต้อนรับอาจารย์  และนักศึกษาปริญญาโท  เอกหลักสูตรและการสอน  เราพบปะและแลกเปลี่นยนเรียนรู้ในมิติบอกงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื้อมโยงกับวิถีชีวิตและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นจริง ๆ

         หลังจากที่ได้เล่าให้ฟังการจัดการเรียนรู้ของ  "โรงเรียนเม็กดำ"  ที่ทุกภาคส่วนของชุมชนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งอาจารย์และนักศึกษาก็มีความประสงค์ที่อยากไปร่วมเรียนรู้กับทางเม็กดำ

         โจทย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

  • จะผลิตครูไปดูแลท้องถิ่น  หรือจะผลิตทุกอาชีพเพื่อไปดูแลท้องถิ่น
  • แล้วจะเชื่อมโยงกับ  อบต.  โรงเรียนหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  อย่างไรจึงจะเกิดเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้คนไม่ทิ้งถิ่นตัวเอง
  • ครูทั้งหมดที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจะรู้ว่าบทบาทในการทำให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้จะทำอย่างไร                       

                       อยากรู้จัง ว่าคุณครู หรือผู้สนใจเรื่องนี้ จะคิดอย่างไร...ครับ