การวิเคราะห์ข้อสอบ


            

            การวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียน รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ว30244ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ สรุปผลได้ดังนี้

1. ความยากง่ายของข้อสอบ

จากผลการวิเคราะห์แบ่งระดับความยากง่ายของข้อสอบเป็น  2 ระดับ คือ 

  1.  ยากพอเหมาะ จำนวน 16 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 53.33 ได้แก่ข้อที่ 2, 6, 7, 9, 10, 12 ,13, 14 , 15, 17, 18, 20, 23, 24, 28 และ 29 
  2.  ค่อนข้างยาก จำนวน 14 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 46.67  ได้แก่ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 27 และ 30

2. อำนาจจำแนกของข้อสอบ

จากผลการวิเคราะห์แบ่งอำนาจจำแนกของข้อสอบ ตามเกณฑ์ (r ³ 0.20) เป็น  3 ระดับ คือ 

  2.1 พอใช้ จำนวน 15 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ได้แก่ข้อที่ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26 และ 30

  2.2 ต่ำ จำนวน 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 26.67 ได้แก่ข้อที่ 4, 5, 10, 13, 16, 27, 28 และ 29

  2.3 ต่ำมาก จำนวน 7 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 23.33 ได้แก่ข้อที่ 8, 12, 14, 17, 19, 20 และ 21

หมายเลขบันทึก: 712060เขียนเมื่อ 23 มีนาคม 2023 23:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มีนาคม 2023 23:42 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท