รู้จักฉันรู้จักเธอ : ปฐมนิเทศนิสิตโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 25


นี่คือกระบวนการละลายพฤติกรรมในมิติ “บันเทิงเริงปัญญา” หรือ “รู้จักฉันรู้จักเธอ” ตามแบบฉบับที่ผมมักนำมาใช้ในเวทีของการจัดการเรียนรู้  เพียงแต่ครั้งนี้ ไม่ได้จัดกระบวนการแบบละเมียดละไมนัก  เพราะมีเวลาอันจำกัดจริงๆ

จะว่าไปแล้ว วันที่ 27 มกราคม 2566  ผมมีเวลาเตรียมกระบวนการไม่มากนัก – เป็นกระบวนการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกไปสู่โครงการค่าย “เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 25” ที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านโกทา อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 

 

 

 

เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ไม่ได้มีแค่ 5 สถาบันเหมือนครั้งก่อนๆ เพราะมีเพิ่มเข้ามาอีก 1 สถาบัน นั่นคือ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมเป็น 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยพะเยา

 

ด้วยความที่มีสมาชิกเข้ามาใหม่ ปีนี้จึงจำต้องปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆ อย่าง เป็นต้นว่าการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์โครงการฯ  ซึ่งครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้นายอติรุจ อัคมูล บุคลากรจากกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ 

 

 

 

เปิดเวทีผ่านกระบวนการฝึกการสังเกต :  วาดภาพ
(มองเขาในมุมของเรา)


ข้อจำกัดของเวทีครั้งนี้มีหลายปัจจัย เช่น เป็นช่วงเตรียมตัวสอบกลางภาค และมีหลายประเด็นที่ต้องหารือ-มอบหมายให้ชัดเจน ดังนั้น  ผมจึงแจ้งกับนิสิตว่า ขอให้ตั้งใจ หรือให้ความร่วมมือเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงการบอกกล่าวว่าเป็นกระบวนการที่จะฝึกให้นิสิตได้เรียนรู้แข่งกับเวลา หรือการบ่มเพาะเรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปในตัว

 

 

ใจจริงผมอยากให้นิสิตนั่งเป็นวงกลมเป็นอย่างมาก แต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ ผมจึงออกแบบกระบวนการง่ายๆ ตามแต่สภาพจะเอื้ออำนวย ถัดจากนั้นจึงให้โจทย์แก่นิสิต คือ “ให้นิสิตแต่ละคนสังเกตเพื่อนในเวทีแห่งนี้ หรือเลือกเพื่อนสักคนขึ้นมาในใจ แล้วสังเกตพฤติกรรม หรือลักษณะเด่นๆ ของเพื่อน จากนั้นให้ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาด โดยมิให้เพื่อนคนนั้นรู้ตัวว่ากำลังถูกเพ่งมอง”

 

ผมให้เวลากับกระบวนการดังกล่าวในราว 6-8 นาที  โดยใช้เสียงเพลงจำนวน 2 เพลง เป็นตัวกำกับเวลา –  โดยย้ำว่าเมื่อวาดเสร็จแล้ว ห้ามรบกวนคนอื่นๆ โดยเด็ดขาด กล่าวคือ  เมื่อวาดเสร็จให้คว่ำภาพลง แล้วอยู่ในภาวะที่นิ่งสงบ

 

 

ส่งมอบให้กับเจ้าตัว : เปิดเปลือย ซักถาม และโสเหล่

(ไปหาเขา….ไปถามเขาว่า….)

 

พอแต่ละคนวาดภาพเสร็จ ผมก็สื่อสารประเด็นถัดมา คือ “ให้นำภาพที่วาดไปส่งมอบให้กับเจ้าตัวคนนั้นๆ แล้วนั่งจับกลุ่มเป็นกลุ่มๆ”

 

เมื่อนั่งเป็นกลุ่มๆ เสร็จแล้ว ผมก็ให้แต่ละคนบอกเล่าถึงเหตุผลที่เลือกวาดภาพเพื่อนให้เพื่อนได้รับรู้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ซักถามและพูดคุย เพื่อทำความรู้จักกัน เท่าที่พึงใจจะเปิดใจต่อกัน

 

 

 

ท้ายกระบวนการ  ผมเชิญให้แต่ละคนกลับเข้านั่งเดิม  จากนั้นก็เริ่มตั้งคำถามว่า ใครได้รับภาพวาดจากเพื่อนมากที่สุดในสามอันดับแรก แล้วเชิญออกมายืนด้านหน้าเวที เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเล็กๆ ต่อไป  นั่นคือ การให้เจ้าตัวเลือกภาพสักภาพขึ้นมา เพื่อบอกเล่าถึงความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อภาพที่ว่านั้น -

 

เช่นเดียวกับการเชิญให้เจ้าตัว (คนวาดภาพ) เล่าให้ฟังว่า เพราะเหตุใดถึงเลือกที่จะวาดภาพเพื่อนคนนี้ และเพราะเหตุใดถึงวาดในลักษณะเช่นนั้น

 

 

ครับ นี่คือกระบวนการละลายพฤติกรรมในมิติ “บันเทิงเริงปัญญา”  หรือ  “รู้จักฉันรู้จักเธอ”  ตามแบบฉบับที่ผมมักนำมาใช้ในเวทีของการจัดการเรียนรู้  เพียงแต่ครั้งนี้ ไม่ได้จัดกระบวนการแบบละเมียดละไมนัก  เพราะมีเวลาอันจำกัดจริงๆ

 

 

 

 

ในทำนองเดียวกัน ผมก็อธิบายโดยรวมๆ ให้นิสิตได้รับรู้ว่ากระบวนการดังกล่าว  เชื่อมโยงไปกับเครื่องมือของการเรียนรู้ หรือแม้แต่ทักษะส่วนบุคคลอันจำเป็นที่ต้องนำไปใช้ในการอยู่ร่วมและทำงานกับสังคม หรือที่เรียกว่า Soft skills  โดยเครื่องมือ หรือทักษะที่ว่านั้น ผมยกตัวอย่างให้นิสิตได้ทำความเข้าใจ ก็คือ

  • การสังเกต
  • การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การตีความ
  • การจินตนาการ
  • การซักถาม 
  • การพูดคุย  / การสนทนา / โสเหล่
  • การฟัง  การจับประเด็น
  • การเล่าเรื่อง / การสื่อสาร 
  • การจดบันทึก 
  • ฯลฯ

 

 

 

ใช่ครับ – ผมยืนยันว่า เครื่องมือการเรียนรู้เหล่านี้  ผมนำมาทดลองใช้ในเวทีปฐมนิเทศครั้งนี้จริง  และย้ำว่า เป็นเครื่องมือที่นิสิตสามารถนำไปใช้กับโครงการ “เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 25  ได้อย่างแน่นอน - ขึ้นอยู่กับว่านิสิตจะเปิดใจ เห็นความสำคัญ ตื่นตัวที่จะศึกษาเพิ่มเติม และกล้าที่จะนำไปใช้หรือไม่เท่านั้นเอง

 …………

เขียน : พุธที่ 15  กุมภาพันธ์  2566
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

หมายเลขบันทึก: 711702เขียนเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2023 16:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2023 10:05 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
ทศพบ จิระสมประเสริฐ

สวัสดีครับ ค่ายเทาขงามสัมพันธ์นี่ครั้งที่ 25 แล้วเหรอครับ ผมยังคิดถึงสมัยที่ตัวเองเป็นนิสิตอยู่เลยครับ มีโอกาสได้เข้าร่วมค่ายนี้ในฐานะองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2546 เป็นอุปนายกฝ่ายกิจกรรมอยู่ครับในเวลานั้น ย้อนกลับไปคงเป็นครั้งที่แรกๆ 5, ุ6 หรือ 7 ม.บูรพาเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมค่ายที่โรงเรียนเกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรีครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท