ผมดูข่าวโบ๊เบ๊ แล้วรู้สึกเห็นใจทั้ง 2 ฝ่ายจริง ๆ แต่ยังไงแล้วก็ควรยึดถือความถูกต้องเรียบร้อย ถ้าที่ที่เขาขายเป็นที่ ที่ซื้อมาโดยถูกกฎหมายผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ชอบที่ควร แต่ถ้าผู้ค้่าเป็นผู้เข้ามายึดบริเวณทางเดินเป็นที่ทำมาหากิน  แล้วแจ้งว่าเขาทำมาหากินเขาไม่มีกิน ผมว่าแบบนี้ไม่แฟร์นัก เพราะรายได้ที่เขาได้นั้นก็เยอะทีเดียวครับ แต่กทม เองก็น่าจะมีทางออากในการให้เช่าที่ใหม่ ผมว่าถ้าผู้ค้าย้ายไปพร้อม ๆกัน คนซื้อก็คงย้ายตามไปด้วย แต่ราคาเช่าก็ต้องพอ ๆ กันกับอันเดิม ส่วนคนที่พึ้งเซ๊งแผงไปก็คงช่วยอะไรไม่ได้นะครับ เพราะเซ๊งทั้ง ๆ ที่เป็นของไม่ถูกไม่ควร