การแจ้งการวินิจฉัยแก่ป่วย แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน โดยมีกระบวนการคร่าวๆ ดังนี้


1.      เตรียมความพร้อม

2.      ประเมินว่าผู้ป่วยทราบมากน้อยเพียงใด

3.      ประเมินว่าผู้ป่วยต้องการทราบอะไร

4.      ให้ข้อมูล

5.      แสดงความสนใจความรู้สึกของผู้ป่วย

6.      ช่วยผู้ป่วยวางแผนในอนาคตต่อไป


 
ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม

            การบอกการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อจิตใจผู้ป่วยไม่มากก็น้อย แม้ว่าผู้ป่วยบางรายอาจคาดเดาหรือพอรับรู้บางส่วนในระหว่างการตรวจวินิจฉัยก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม จึงควรมีการเตรียมพอสมควร สถานที่หากเป็นไปได้ควรมีความเป็นส่วนตัว  ถ้าผู้ป่วยต้องนอนอยู่ที่เตียงในตึกผู้ป่วย การใช้ม่านกั้นอาจจะทำให้รู้สึกเป็นส่วนตัวได้        ไม่ควรบอกการวินิจฉัยทางโทรศัพท์ ควรได้พบปะกับผู้ป่วยด้วยตนเอง

            การที่มีคนอยู่กับผู้ป่วยด้วยไม่ว่าจะเป็นญาติ หรือผู้มาเยี่ยมก็ตาม ควรสอบถามผู้ป่วยก่อนว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ต้องการให้มีผู้อื่นอยู่ด้วยหรือไม่

            การเริ่มต้นควรพูดถามไถ่เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆ ไป เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยอยู่ในสภาพที่พูดคุยได้ ไม่อยู่ในภาวะที่กำลังเจ็บปวดหรือง่วงซึมจากยา