หลายคนมีคำถามว่า "ทำไมในแต่ละห้องจึงมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เกเร  ไม่ตั้งใจเรียน" กรณีศึกษานี้ไม่ได้หมายถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับ...ใช่ครับผมกําลังศึกษากรณีโรงเรียนขยายโอกาสที่ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับ

          จากข้อค้นพบของผม พบว่า นักเรียนที่เป็นกลุ่มเด็กเกเร  ไม่ตั้งใจเรียนนั้นทำให้เกิดผล ดังนี้

1. ทำลายสมาธิการเรียนของนักเรียนคนอื่น

2. ทำให้การสอนบทเรียนนั้นๆ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่จัดเตรียมไว้

3. ทำลายโอกาสในการเรียนรู้ของตนเอง

          สาเหตุที่ผมค้นพบ

1. นักเรียนกลุ่มนี้อ่านหนังสือไม่ออก / ไม่คล่อง

2. นักเรียนกลุ่มนี้เขียนหนังสือไม่ได้ / ไม่คล่อง

3. มีปัญหาส่วนตัว จากตนเอง ครอบครัว ฯลฯ

          ผลที่ตามมา

เมื่อนักเรียนกลุ่มนี้อ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้ จึงไม่รู้ว่าจะทำตัวอย่างไรในห้องเรียน  นั่งเฉยๆ ก็เบื่อ หันไปหันมาเจอเพื่อนที่มีคุณสมบัติเดียวกันเลยชวนกันคุย  เล่น  และแกล้งเพื่อนคนอื่น  ทำให้ห้องเรียนขาดระเบียบวินัย  ครูทำการเรียนการสอนให้เป็นไปตามต้องการได้ยากขึ้น สุดท้ายนักเรียนกลุ่มนี้ก็ไม่ผ่านวิชานั้นๆ หรือเสียโอกาสในการรับความรู้ไป

         สิ่งที่กำลังจะจัดการแก้ปัญหา

ผมได้นำเรื่องนี้คุยกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแล้วว่า  ถึงเวลาต้องแก้ปัญหาให้จริงจัง  เราอย่ามัวโทษว่าโรงเรียนประถมสอนยังไงนักเรียนขึ้นมัธยมแล้วก็ยังอ่านหนังสือไม่ได้ เขียนไม่ได้  หากโทษกันอยู่เช่นนั้นก็จะทำให้โทษกันไปโทษกันมา เหมือนเป็นการ "โยนกลอง"

ในเมื่อเรารับเค้ามาอยู่ในความดูแลแล้ว  ไม่ว่าเด็กจะเป็นอย่างไร เราก็ควรที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหา  พวกเราจึงคิดจัดสอนเสริมให้นักเรียนกลุ่มนี้ในตอนเย็น วันละ 1 ชั่วโมง โดยแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและร่วมมือกับทางโรงเรียนเพื่อประโยชน์ของบุตรหลานของตน

ผมจะใช้แบบเรียนที่ผมคิดขึ้นมาครับ คือ "การสอนอ่านสะกดคำโดยใช้กระบวนการไตรยางศ์"  ซึ่งเคยได้ทดลองแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับ

เราได้นำเสนอไปทางผู้บริหาร ซึ่งท่านก็เห็นดีด้วย  ให้เขียนเป็นโครงการขึ้นมา  และย้ำว่าให้ตั้งใจทำงานเพื่อเด็ก เพื่ออนาคตของพวกเค้า 

ตอนนี้เขียนโครงการเสร็จแล้วครับ  จะนำเสนอผู้บริหารในวันจันทร์ที่จะถึงนี้  หากท่านใดมีข้อคิดเห็นในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้  ผมยินดีรับข้อมูลด้วยความเต็มใจครับ และหวังว่าโครงการที่ผมเขียนนี้จะสำเร็จ และหากเป็นเช่นนั้นจริง ผมจะได้เผยแพร่แก่ผู้สนใจต่อไป

เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ