สุขภาพงาน กาย จิต

 รายงานสดต่อ ครับ การพัฒนาตน ของที่ปรึกษาทีม HACC_KKU ช่วงสายๆจากการ ตั้งคำถามโดยที่ปรึกษามืออาชีพจาก ประเทศคานาดา

 ทำอย่างไรเราในฐานะ ผ้ที่เข้าเยี่ยมให้คำปรึกษา หรือเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ "ถามอย่างไร ใจไม่สั่น การตั้งคำถามที่ไม่กดดัน ผู้ถูกถาม" เช่น การถามถึงสุขภาพงาน เชื่อมโยงไปยัง สุขภาพกาย รวมทั้งสุขภาพจิต ของผู้ที่ร่วมในทีม คุณภาพ ของโรงพยาบาล

 แนวทางที่ท่านที่ปรึกษาโทนี จัดสัมมนาให้พวกเราน่าสนใจครับ ท่านทำกิจกรรมแบบ Action Learning โดยแบ่งออกเป็นสองทีม ผลัดกันถาม ผลัดกันตอบ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จากนั้นท่านลุงโทนี จะเสริม เติม จากประสบการณ์ตรงของท่านครับ

 เป็นการ "ลปรร แบบสามประสาน" ครับ

 คำถามที่ไม่น่าจะนำมาใช้ คือ ใช่ หรือ ไม่ใช่

 คำถามที่ควรถาม คือ ทำอย่างไร หรือ How To do this or How to do that?

JJ2007