เป้าหมาย


  1. เป้าหมายหน่วยงานและบุคคลเครือข่าย
     1.1 เป้าหมายหน่วยงานเครือข่าย
    
1.1.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ มุ่งสร้าง พัฒนาและประสานให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานพัฒนาฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งอยู่ในสังกัดและพื้นที่ภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ    เป็นหน่วยงานในการจัดการพัฒนาหรือสนับสนุนการจัดการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะเฉพาะ ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ  ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีการกำหนดไว้ ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับชาติ

    1.1.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ  มุ่งสร้าง  พัฒนาและประสานให้มีหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ในรอบ  5  ปี  (พ.ศ.2548-2551)  จำนวน  430  แห่ง   ทั่วประเทศ

    1.2 เป้าหมายบุคคลเครือข่าย

            1.2.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  มุ่งสร้าง  พัฒนาและประสานให้บุคลากรทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ ผู้นำทางวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และผลงานในสาขาต่างๆ  ซึ่งอยู่ในสังกัด  หรือไม่มีสังกัด ในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน  เป็นบุคคลเครือข่ายในการจัดการหรือสนับสนุนการจัดการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะเฉพาะ ตามมาตร-ฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ  ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีการกำหนดไว้ ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับชาติ

            1.2.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ  มุ่งสร้าง  พัฒนา และประสานให้มีบุคคลเครือข่ายในการพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ในรอบ  5  ปี  (พ.ศ.2548-2551)  จำนวน 2,000 คน ทั่วประเทศ

        2. เป้าหมายผู้รับบริการการพัฒนา
            2.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  มุ่งพัฒนาและประสานให้ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาในรูปแบบ  วิธีการ  สาขาวิชาและสาระการเรียนรู้ต่างๆ  อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะ   เฉพาะ ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีการกำหนดไว้   ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับชาติ

           2.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ  มุ่งพัฒนาและประสานให้ครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในรอบ  5  ปี  (พ.ศ.2548-2551) จำนวน 600,000 คน  ทั่วประเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานหน่วยงานและบุคลากรเครือข่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 710, เขียน: 02 Jul 2005 @ 03:21 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.40
เขียนเมื่อ 

มียุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างไร    จะใช้ KM อย่างไร   น่าจะเล่าความฝันสู่กันครับ

วิจารณ์