สังเคราะห์บทเรียนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน


วงคุณอำนวย

ประชุมวงคุณอำนวย       สังเคราะห์บทเรียนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน
วัน/เวลา/สถานที่   วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องสมุดประชาชน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม   จำนวน 13 คน
เป้าหมาย
                      

1)   เพื่อรายงานความคืบหน้าเรื่องมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ 1-2 ธค.

2)      เพื่อสังเคราะห์บทเรียนจากกิจกรรมที่ดำเนินการมาแล้ว

3)      เพื่อหารือเรื่องการประชุมวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548

4)      เพื่อหารือเรื่องการประชุมวันที่  28 พฤศจิกายน 2548

กระบวนการ                   หารือกลุ่มย่อยแบบเป็นกันเองตามประด็นเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผลที่เกิดขึ้น                   

1)   เพื่อรายงานความคืบหน้าเรื่องมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ 1-2 ธ.ค. 

   แจ้งผลการติดต่อประสานงานเรื่องผู้ที่สามารถเข้าร่วมงานในครั้งนี้ วิทยากร 1.  ผู้ว่าวิชม  ทองสงค์ 2.  นายโสภณ  คงจังหวัด ผู้อำนวยการ ธกส. 3.  นายภีม  ภคเมธาวี 4.  นางจุรี  บรรเทิงจิตร และต้องสรรหาวิทยากรอีก 2 ท่าน เพื่อเป็นวิทยากรประจำนิทรรศการ ซึ่งต้องหารือกันในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 นี้

2)  เพื่อสังเคราะห์บทเรียนจากกิจกรรมที่ดำเนินการมาแล้ว        

     โดยแยกเป็น 2 ประเด็น คือ บทเรียนของคุณอำนวย และบทเรียนของคุณกิจใช้เครื่องมือสังเคราะห์ คือ ตารางอิสรภาพ โดยให้ทบทวนกิจกรรมพัฒนา ฝึกฝนเรียนรู้ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้าง และการทำกิจกรรมนั้น ๆ เราใช้กระบวนการอย่างไร ผลออกมาในรูปแบบใดเมื่อเราทำกิจกรรมแล้วเรามีทักษะความรู้ ความสามารถอันใดเพิ่มขึ้นบ้าง เป็นต้น (ก็จะเป็นเนื้อหาที่เราสังเคราะห์ออกมาผสมผสานกับรายละเอียดกิจกรรมตั้งแต่แรกเริ่มโครงการและมีภาพประกอบกิจกรรม)

ที่กล่าวมานี้เป็นวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งบทเรียนจากกิจกรรมที่ดำเนินการมา (ซึ่งคุถณอำนวยต้องกลับไปทำเป็นการบ้าน) และข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดจะรวบรวมและนำมาเสนอในวงคุณเอื้อวันที่  17 พฤศจิกายน 2548

3)  เพื่อหารือการประชุมวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 ข้อสรุปจาการหารือ ดังนี้

ประชุม              วงคุณเอื้อVSคุณอำนวย 2

วัน/เวลา/สถานที่   วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสมุดประชาชน เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วม  คุณเอื้อจากหน่วยงานทั้ง 9 หน่วยงาน (9 คน) และคุณอำนวยทั้ง 3 ตำบล (14 คน)

เป้าหมาย          

1)  เพื่อสรุปภาพรวมการดำเนินงาน

2)  เพื่อนำเสนอเรื่องผลการสังเคราะห์บทเรียนของคุณอำนวย

3)      หารือการดำเนินงานต่อไป

กำหนดการ

09.00 – 09.30 น.       สรุปภาพรวมของโครงการ

09.30 – 10.00 น.       คุณอำนวยตำบลบางจากนำเสนอผลการสังเคราะห์บทเรียน

10.00 – 10.30 น.       คุณอำนวยตำบลท่าไร่นำเสนอผลการสังเคราะห์บทเรียน

10.30 – 11.00 น.       คุณอำนวยตำบลมะม่วงสองต้นนำเสนอผลการสังเคราะห์บทเรียน

11.00 – 12.00 น.       หารือการดำเนินงานร่วมกันต่อไป     

12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

4)  เพื่อหารือเรื่องการประชุมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548  ข้อสรุปดังนี้
ประชุม
              บูรณาการงานร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

วัน/เวลา/สถานที่           วันที่ 28 พฤศจิกายน 2548  เวลา 08.30 – 15.30 น.ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค

เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วม            ต.บางจาก 30 คน  ต.ท่าไร่ 30 คน ตำบลมะม่วงสองต้น 18 คน คุณอำนวย 15 คน และคุณเอื้อ 7 คน รวมทั้งหมด  100 คน

เป้าหมาย          

1)  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 3 ตำบล

2)  เพื่อหาแนวทางในการขยายผลการดำเนินงานเรื่องการจัดการความรู้

3)  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการที่ดำเนินการมาแล้ว

4)  วางแผนการดำเนินงานต่อไป

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.        กล่าวรายงานสรุปภาพรวมของโครงการ

09.30 – 09.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

09.45 – 10.45 น.        ปาฐกถา โดยผู้ว่าวิชม ทองสงค์ เรื่องวิสัยทัศน์เมืองนครกับการจัดการ ความรู้

10.45 – 12.00 น.        รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยแกนนำจากคุณกิจในชุมชน 3 ตำบล (บางจาก ท่าไร่ และมะม่วงสองต้น)

12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 14.30 น.        แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น

                                1.  สรุปบทเรียน

                                2.  แนวทางการดำเนินงานต่อไป

14.30 – 15.30 น.        นำเสนอเวทีใหญ่ ,สรุปการประชุม และปิดเวทีประชุม

กำหนดภาระงาน

พิธีกร                 1)  คุณประมวล  วรานุศิษฐ์  2)  นางจุรี  บรรเทิงจิตร

ลงทะเบียน          แบ่งลงทะเบียนตามตำบลคุณอำนวยแต่ละตำบลรับผิดชอบ

คุณลิขิตในงาน     ภาพรวมทั้งหมด อาจารย์จำนง  หนูนิล เมื่อแบ่งกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                        คุณ อำนวยของแต่ละวงจะเป็นคุณลิขิต

ประสานงาน/การเงิน          คุณชะอ้อน  จูเมฆา

เอกสารประกอบ               1)  สัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท

                                    2)  สรุปข้อมูลจากการสึกษาดูงาน

                                    3)  สรุปภาพรวมของโครงการโดยย่อ                       อุปกรณ์             

            1)  อุปกรณ์ในการนำเสนอ เช่น จอ LCD เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น

            2)  กระดาษบรู๊ฟ และกระดาษ A4

            3)  ปากกา

            4)  เทปกาว

            5)  อื่น ๆ

หลังจากได้ข้อสรุปตามประเด็นต่าง ๆ ก็ปิดการประชุมหารือและก็ร่วมกันถ่ายภาพและแยกย้ายกันกลับบ้าน พร้อมกับการบ้านที่ทุกคนต้องไปดำเนินการมาเพื่องานประชุมวันที่ 17 พ.ย.และ 28 พ.ย.

 

คำสำคัญ (Tags): #คุณอำนวย
หมายเลขบันทึก: 7066เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2005 08:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:06 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
คิดว่าน่าไปดี<ไปไหนหว่า>อิอิ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี