HA and Best Practice

 ผมได้อ่าน Blog ท่านเฉลิมพงศ์ เขียนเรื่องคำย่อ เกี่ยวกับ HA

( http://gotoknow.org/archive/2005/11/13/23/58/04/e7062) 

 เลยเกิดอาการ " ปิ้งแวป" ว่า "พรพ" หรือ ทีมงาน " ผอ.อนุวัฒน์" น่าจะรวบรวม " Best Practice " ในแต่ละประเด็น และ " How To" ออกมาเผยแพร่ เป็น Tacit Knowledge แต่ไม่ใช่ให้ " ลอก เลียน " เป็นการให้ตัวอย่างบทเรียน เพื่อ " การพัฒนา ต่อยอด " โดยนำไปปรับใช้กับ "บริบท" ของแต่ละแห่งครับ

JJ