หลักการ KM ธรรมชาติ  เน้น  ที่ ทำไปแล้ว ได้ ทุน (Capital) ต่างๆ ดังนี้

  • ทุนทางใจ  (Collaboration capital)
  • ทุนทางสังคม (Network capital)  
  • ทุนทางปัญญา (Intellectual capital)
  • ทุนมนุษย์ (Human capital)  

ทั้ง 4 ทุนนี้  ทำไปเรื่อยๆ  จะได้  ทุนทางสินทรัพย์ (Financial capital) เอง   ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้  ยิ่งงก  ยิ่งเห็นแก่ตัว   ก็จะไม่ได้ 

แต่ ทุน ที่ ฝรั่ง และ นักวิชาการ KM ยังไม่ค่อยจะรู้    คือ   อริยทรัพย์     อันเป็นทรัพย์ใหญ่  ทรัพย์สำคัญ   ใครจะขโมยไปก็ไม่ได้    อาจจะเรียกเป็น   ทุนทางธรรม  (Dhamma capital)  หรือ จะเรียกว่า  ทุนทางสติ (Sati capital)    ก็ได้

KM แบบไม่ธรรมชาติ    จะเป็นแบบที่ ไม่ยั่งยืน   ทำตามแฟชั่น ทำตามหน่วยเหนือสั่งให้ทำ     แข็งกระด้าง   ก้าวร้าว  ทำลายจิตใจ  ฯลฯ  ยิ่งทำ ทุนต่างๆ ยิ่งหดหาย

KM ในองค์กรต่างๆจะออกมาเป็นอย่างไร      เท่าที่ผมดูคร่าวๆ ณ ตอนนี้   คือ  KM ธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติ  จะแปรผันตรง หรือ สะท้อนให้เห็นถึงสันดานของผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ  ว่าเป็นคนอย่างไรด้วย