สวัสดีครับชาว Blog วันนี้ผมได้ติดตามกระแสในกรณีที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจะออกนอกระบบ ในกรณีเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ(มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) โดยผมได้นำมุมมองต่างๆ รวมถึงสถานภาพของมหาวิทยาลัย สถานภาพของบุคลากร รวมถึงด้านกิจการนิสิต มาฝากกันครับ (โดยผมขออนุญาตไม่ออกความเห็นส่วนตัวครับ) คลิก