เมื่อวันส่งท้ายปีเก่า ผมได้มีโอกาสเดินทางเยี่ยมชมวัดถ้ำกลองเพล และพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาว ที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้พบข้อความประการหนึ่งติดไว้ที่วัด ว่า รกหญ้า ดีกว่า รกคน   

ผมได้ถ่ายภาพและนำมาเผยแพร่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยได้ดูและสนใจจะนำบทกลอนนี้ไปใช้ในการบรรยายหรืองานด้านอื่น ๆ ของท่าน ก็เชิญได้เลยนะครับ  

เพื่อให้ชาว blogger ทั้งหลายมีภูมิต้านทานเพียงพอที่จะต่อสู้กับอุปสรรคที่มีอยู่อย่างมากมาย โดยเฉพาะปัญหาการรกคน ที่ทำให้บางคนถึงกับท้อแท้ ไม่อยากจะทำงานต่อไป   

แต่เมื่ออ่านกลอนนี้แล้ว เราคงพัฒนา ไม่ทำตัวเป็น รกคน นะครับ แต่เราควรจะทำตัวที่มีประโยชน์ต่อสังคม และสนใจประเด็นของการทำตัวอย่างไรจึงจะไม่มีโอกาส รกสังคมไทย อีกต่อไป