ตอนที่2

1.เริ่มตั้งแต่ตรวจร่างกายตามมาตรฐานวัยทองชาย-หญิง

2.ทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวัยทอง

 3.สมุดบันทึกน้ำหนัก ความดันโลหิตรวมถึงผลตรวจเลือด บันทึกการรับประทานอาหารในแต่ละวัน (เพื่อให้ จนท. คำนวนแคลอรี่อาหารในแต่ละสัปดาห์

4.สมุดความรู้เกี่ยวกับวัยทอง