ตอน : หลักคิดของคนหัวใจ km แห่งบ้านตะแบง            พ่อสำเริงเป็นชาวนาที่ทำนามาโดยตลอด ไม่ได้เรียนหนังสือ อ่านหนังสือไม่ออก ต้องอาศัยลูกหลานช่วยอ่านให้ฟัง 

พ่อสำเริงเป็นนักเรียนที่เรียนรู้ตลอดเวลา   การเรียนรู้ทุกอย่างมาจากการจำ จำจากครู จากผู้รู้ จากนักปฏิบัติด้วยการไปฟัง ไปดูเพื่อศึกษา ไปพูดคุย ซักถาม ในสิ่งที่ตนเองขาดความรู้ และในสิ่งที่ตนเองอยากรู้

          พ่อสำเริงเป็นนักปฏิบัติตลอดเวลา การเป็นผู้เรียนตลอดเวลาของพ่อสำเริง ทำให้กลายมาเป็นนักปฏิบัติตัวจริง พอรู้แล้วยังไม่หยุดหรือพออยู่แค่รู้เท่านั้น หากแต่นำความรู้นั้นมาปฏิบัติทันที หรือทดลองความรู้ที่ได้มาว่าเป็นจริงตามที่รู้มาหรือไม่ ด้วยการลงมือทำ และเป็นการลงมือทำด้วยตนเอง

          หลังจาทำด้วยตนเองจนเิดผลสำเร็จแล้วหรือมองเห็นว่าเกิดประโยชน์ จึงชักชวนเพื่อนบ้าน ลูกหลาน ได้ปฏิบัติตาม และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ รวมไปถึงเคล็ดวิชาความรู้จากการปฏิบัติในเรื่องนั้น ให้กับทุกคนที่อยากร่วมเรียนรู้โดยไม่หวงความรู้ที่มี

           หลักคิดในการทำงานที่พ่อสำเริงนำมาใช้ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักคิดหรือเป็นหัวใจในการทำงานของท่านคือ ททท ทำทันที สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เฒ่าแห่งบ้านตะแบง  มีหัวใจแกร่ง ลงแรงปรับเปลี่ยนแปลงนาข้าวที่มีรายได้เป็นรายปี กลายมาเป็นผู้สร้างแปลงเกษตรที่มีรายได้เป็นรายวัน จนใช้หนี้สินใกล้หมดได้อย่างน่าอัศจรรย์