เมื่อคราวที่แล้วผมได้อธิบายการจัดการแปลงนาโดยขุดคูน้ำเกือบรอบเพี่อ
  • การรวบรวมน้ำ
  • การเลี้ยงปลา
  • การใช้น้ำรดต้นไม้รอบแปลงนา

 061230 030 (Small).jpg

 เมื่อวานนี้ผมยังพบว่า เมื่อผมเอาวัวมาเล็มลูกข้าวในนา ก็พบว่าวัวมีโอกาสกินแต่ฟางและลูกข้าว ไม่สามารถไปเล็มกินต้นไม้ที่ปลูกบนคันนาได้ เพราะมีคูน้ำกั้นอยู่ คนเลี้ยงก็นั่งดูอย่างสบายใจเลยครับ 

เป็นความรู้ใหม่

ที่ได้โดยไม่ได้ตั้งใจครับ