ก่อนอื่นขอสวัสดี ปีใหม่กับชาว Gotoknow  ทุกท่านคะ ให้มีสุขภาวะที่ดีตลอดไปนะคะ 

เมื่ออ่านบทความของอาจารย์ ดร. แสวง  รวยสูงเนิน   http://gotoknow.org/blog/sawaengkku/70074  ทำให้นึกถึงบรรยากาส ของ KM 3 ที่ทีมพัทลุงนำทีม อสม. ติดดาว(นำโดยคุณพี่ชายขอบ) http://gotoknow.org/blog/tri-paki/57666

ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน กับทีมอสม. ติดดาวทั่วประเทศ เค้ามีขบวนการการจัดการความรู้อย่างธรรมชาติได้อย่างดี โดยเป็นธรรมชาติ และเป็นการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนเช่น ที่นครศรีธรรมราช  โดยคุณวรรณา (อสม ดีเด่น สาขาคุ้ครองผู้บริโภค) ได้สร้างชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ขึ้น จากการสังเกตเห็นว่าชุมชน ของเค้า วิถีชีวิตเดิมได้เปลี่ยนไป ชุมชนหนาแน่นขึ้นมีอหารแผงลอยมากขึ้น  ชุมชนจัดการโดยสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หาแน่วร่วมในการแก้ปัญหา และวิธีการจัดการโดยชุมชนของเค้าเอง พัฒนาร้านชำ และแผงลอย  ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค ร่วมกันแก้ไขปัญหา ให้รางวัลแก่ผู้กระทำดี  และยังมีอีกหลายประเด็นมากที่เรานึกไม่ถึง ไม่คาดคิด แต่น่าเสียดายทีเค้าโดนวิชาการมาทับโดยเฉพาะศัพท์วิชาการที่เราใช้กัน เช่นคำว่า KM  (อสม. เราบางคนเรียกว่า MK เพื่อให้จำง่าย  เพราะเราขยายความว่า MK เว่าเราคัดสรรเอาสิ่งดีๆ มาให้กับคนดีๆ ได้รับกันตั้งแต่ขบวนการ วัตถุดิบ )  แต่เมื่ออธิบายความหมายเค้าก็ว่า อ้อ เค้าก็ทำKMกันอยู่ตั้งนานแล้วนี่ เนียนอยู่ในเนื้องาน ไม่ได้เป็นรูปแบบแบบนักวิชาการ    ทำให้เค้าเกิดความรู้สึกต่าง แต่ดิฉันมองว่าหากเขาได้เรียนรู้ทักษะบางอย่าง หรือมีโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ ที่สากลขึ้น เราอาจได้เรียนรู้สิ่งดีๆ จากเค้ามากขึ้น และตัวเค้าเองก็ได้พัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น