มุมมองด้านสุขภาพและการใช้สารเคมีของคนปลูกผัก อำเภอไทรน้อย จังหวัดกาญจนบุรี

  ติดต่อ

ประกาย จิโรจน์กุล- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ.
สาลิกา เมธนาวิน, งามนิตย์ รัตนานุกูล , คณะวิจัยแนวหน้า – สถาบันพระบรมราชชนก

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองต่อเรื่องสุขภาพ และการใช้สารเคมีของคนปลูกผัก

- คนปลูกผักมองว่า การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นเครื่องมือของการทำมาหากินและรับรู้ ว่า ปุ๋ยเคมีเป็นอาหารของพืช ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแต่การใช้สารเคมีฆ่าแมลงและศัตรูพืชเป็นอันตรายต่อ ทั้งตัวผู้ใช้และผู้บริโภค

- สำหรับคนปลูกผักที่ยังคงใช้สารเคมีฆ่าแมลงและศัตรูพืชให้เหตุผลในแง่ของ ความจำเป็นด้านเทคนิคและการประหยัดเวลาและแรงงานและอ้างว่า มีวิธีป้องกันตนเอง ในมุมมองของคนปลุกผัก การใช้หรือไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช่เรื่องขาวกับดำ และเห็นว่า ผักปลอดสารพิษ หมายถึง ผักที่สามารถผ่านการตรวจหาสารเคมีตกค้างเท่านั้น ส่วนในมุมมองของคนที่หันมาปลูก ผักโดยใช้สารอินทรีย์เห็นว่า เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความตั้งใจและอดทนอย่างสูง ต่างมีความภาคภูมิใจในผลิตผลและสุขภาพของตนเอง
จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 70339, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:54:15+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)