ถ้าเบียร์หกเปื้อนเสื้อผ้าให้ นำผ้าซักในน้ำเย็นทันที ถ้าไม่มีโอกาสที่จะทำเช่นนี้ก็ใช้แปรง แปรงตามรอยเปื้อนทันที เพราะถ้าทิ้งไว้จนแห้ง จะทำให้ผ้าเป็นรอยด่างซักไม่ออก