การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพต่อเนื่อง โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2549

ปิยนุช บุญทอง
โรงพยาบาลสกลนคร

วัตถุประสงค์
-- เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง ระหว่างศูนย์สุขภาพต่อเนื่อง หอผู้ป่วย สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และชุมชน โดยความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ

ผลการศึกษา
- การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง โดย
1) จัดตั้งศูนย์สุขภาพดูแลต่อเนื่อง มีพยาบาลประจำศูนย์ฯ เป็นผู้ประสานงานหลักทั้งในและนอกโรงพยาบาล
2) พัฒนาแบบประเมินสภาพผู้ป่วยและแบบบันทึกการเตรียมจำหน่าย
3) พัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วย แผนกละอย่างน้อย 1 เรื่อง เช่น MI, HI, DM, CVA
4) พัฒนาใบส่งต่อและแบบประเมินสุขภาพเพื่อการดูแลต่อเนื่อง
5) เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถโทรศัพท์ถามปัญหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้รับบริการใน 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 25489 มีจำนวน 89 ราย ผลการดูแลพบว่า ทุกรายได้รับการดูแลจากสถานบริการใกล้บ้าน ความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มาตรวจตามนัดทุกราย ไม่พบภาวะแทรกซ้อนภายหลังจำหน่าย ไม่มีการกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน หลังจำหน่ายและผู้ป่วยระยะสุดท้ายสเสียชีวิตที่บ้าน 3 รายจาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 70338, เขียน: 31 Dec 2006 @ 16:40 (), แก้ไข: 24 May 2012 @ 15:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)