ถ้า ผ้าปูโต๊ะสีขาวใช้ไปนานๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนไม่ขาวเหมือนเดิม หรือผ้าปูที่นอนสีขาว เสื้อสีขาวที่เก็บไว้นานๆไม่ได้ใช้ กลายเป็นสีเหลือง เมื่อนำมาซักจะซักไม่ออก ให้นำเอาผ้าฝ้ายที่มีสีเหลืองนี้ซักให้สะอาด ผึ่งแดดให้แห้ง แล้วนำนมสดมาทาตรงบริเวณที่มีสีเหลือง หรือเอาผ้าลงแช่ในน้ำนม แล้วผึ่งแดดให้แห้ง จึงนำมาซักรีดอีกครั้งหนึ่ง จะทำให้ผ้าฝ้ายมีสีขาวสะอาดขึ้นกว่าเดิม