๙๗๒. แนวคิดในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ


หลักของการทำงานที่ทุกคนต้องการ หรืออยากได้ นั่นคือ แนวคิดที่ช่วยให้การทำงานนั้นเร็วขึ้น สามารถลดขั้นตอนในการทำงานได้มากขึ้น จำกัดเรื่องเอกสารที่ไม่จำเป็นให้ลดลง ให้ความสำคัญของการติดต่อสื่อสารระหว่างการทำงานเป็นทีมให้มากขึ้น มีการสร้างผลผลิต และการบริการให้เป็นเลิศมากขึ้น  โดยสามารถพัฒนาผลผลิตและการให้บริการนั้นดียิ่งขึ้น ตอบสนองต่อผู้บริโภคให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายมากขึ้น

ส่วนเรื่องแนวคิดในการทำงานนั้น ลักษณะของผู้ที่มีการประสบความสำเร็จในการทำงานนั้น จะมีลักษณะดังนี้ มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความอดทน มีความเชื่อมั่นในตนเองต่อการทำงานในหน้าที่ มีความรอบคอบ มีวินัยในตนเองและทักษะที่อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ รวมทั้งบุคลิกภาพของตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนที่หน่วยงานต้องการ

สังเกตได้จากลักษณะของผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการทำงานนั้น จะได้แก่

๑. เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีวิจารณญาณ ความรอบคอบต่อการทำงาน

๒. มีทักษะทางด้านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๓. มีทักษะทางด้านการเป็นผู้นำ (ไม่ใช่ผู้มีและใช้อำนาจ)

๔. มีทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน

๕. มีความรับผิดชอบต่อการทำงานในหน้าที่

๖. มีแรงจูงใจต่อการทำงาน

๗. มีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ และรู้จักแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

๘. รู้จัก Create และสร้างงานอยู่เสมอ โดยไม่หยุดนิ่งต่อการทำงาน (ตลอด ๓๔ ปีที่รับราชการมา ไม่ทราบว่าทำมาได้อย่างไร?) ชีวิตของคนทำงานราชการ…

ยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ มีเทคโนโลยีเข้ามาทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา…สำหรับคนทำงานต้องเปิดใจในการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้ และต้องปรับตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอีกด้วย

สำหรับผู้เขียน…เมื่อได้เรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวข้างต้นจากแหล่งเรียนรู้ ก็นำมาปรับ ประยุกต์ใช้กับตนเอง จนถือได้ว่า มีความสำเร็จต่อการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบในระดับหนึ่ง…และคอยแนะนำ ให้คำปรึกษา กำกับ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับน้อง ๆ ในกองบริหารงานบุคคล และผู้บริหาร เพื่อมิใช้งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบนั้น เกิดการเสียหายต่อองค์กรได้ จึงถือว่า เป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการทำงานอีกคนหนึ่ง…"ชีวิตนี้เพื่องาน นับจากที่บรรจุเข้ารับราชการ จนถึงจะเกษียณอายุราชการ"…ค่าของคนขึ้นอยู่กับผลของงาน ได้ทำหน้าที่สำเร็จโดยสมบูรณ์ เป็นผลงานที่ติดตัวของผู้เขียนไปจนวันตาย สำหรับผู้หญิงที่ชื่อ “บุษยมาศ แสงเงิน” กับตำนานของการทำงานที่ถูกถอด

*******************************

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาในบันทึกนี้

บุษยมาศ แสงเงิน

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

 ความเห็น (2)

ยินดีด้วยนะคะ ที่ตั้งใจทำงานจนประสบผลสำเร็จค่ะ

ขอบคุณค่ะ พี่แก้ว สำหรับรายทางมีเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะพบเจอสิ่งร้าย ๆ บ้าง แต่ไม่ถึงกับที่เราจะทนไม่ได้ แต่เราก็ผ่านมันมาด้วยดีค่ะพี่ งานที่เราทำหากสำเร็จ เราแก้ไขปัญหาได้ ก็ถือว่าโอเครแล้วค่ะพี่

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี