เกษตรไทย idol @ พานต๋าย....


"ไอดอล คือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่มีแนวคิดที่ดี มีความสามารถ ที่สามารถยกเป็นแบบอย่างได้ สร้างแรงบันดาลใจ เป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมและผลกระทบต่อสังคมได้ และในโลกที่เปิดกว้างแบบนี้ในทุก ๆ วงการจะมีคนถูกยกย่องให้เป็นไอดอลทั้งนั้น และสำหรับทุกคนแน่นอนว่าต้องมีใครสักคนเป็นต้นแบบหรือไอดอล แล้วคุณล่ะ? มีใครเป็นไอดอลบ้าง?

                                               -หลังจากบันทึกก่อนหน้านี้ได้พาทุกท่านไปเยี่ยมชมกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรผู้นำในเขตตำบลเขาคีรีส/ตำบลวังตะแบก/ตำบลห้วยยั้ง/ตำบลพรานกระต่าย แล้วนั้น มีหลายท่านได้ให้ความสนใจและติดตามเราไปเยี่ยมชมกิจกรรมผ่านเรื่องราวที่ได้บันทึกเอาไว้แล้วนั้น มาถึงวันนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อวิถีดี ดี ของพี่น้องเกษตรกรในเขตอำเภอพรานกระต่าย ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T & V System จึงขอเก็บเรื่องราวต่างๆ มาบันทึกไว้ในสมุดออไลน์เล่มนี้กับ “เกษตรไทย idol @ พานต๋าย”คร้าบ!!!

1.เริ่มจากกิจกรรมแรกที่เราได้ลงไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่บ้านทุ่งน้ำตก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหัววัว เมื่อวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมากครับ โดยคราาวนี้เป็นการอบรมเกษตรกรตามโครงการ GAP ข้าว ครั้งที่ 4 และครั้งนี้เราได้เชิญ"พี่ภิญโญ  เทียนชัย"วิทยากรผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านการผลิตเมล็ดพันธู์ข้าว และเป็นเจ้าของศูนย์ ศพก.อำเภอเมืองกำแพงเพชรมาให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการครับ นอกจากนี้ยังมีการออกตรวจแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วย เพราะหลังจากอบรมเสร็จแล้วเกษตรกรก็จะต้องปฏิบัติตามหลัก GAP และจะมีเจ้าหน้าที่โครงการมาประเมินกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งครับ เอาเป็นว่ากิจกรรมนี้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรบ้านทุ่งน้ำตกแน่นอนคร้าบ!!!!

2.และในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 ทีมสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ก็มีนัดกับอาสาสมัครเกษตร (อกม.)น้องบิว เป็นอาสาสมัครเกษตรของหมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ครับ สำหรับวันนี้ทีมงานของเราจะได้เรียนรู้และสัมผัสกับอาชีพของคนพรานกระต่าย “หัตถกรรมหินอ่อน”คือสินค้าหลักของที่นี่ครับ สำหรับ"น้องบิว"อกม.คนนี้ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง สามารถผลิตสินค้าที่ส่งต่างประเทศได้ โดยรับทำตามออเดอร์ที่บริษัทส่งออกกำหนดมาครับ สำหรับรายได้นั้นไม่ต้องพูดถึงครับ เพราะว่าคุ้มสุดๆ ปีๆ หนึ่งมีเงินหมุนเวียนประมาณหนึ่งล้านบาทเศษ กันเลยทีเดียว นี่ล่ะครับกิจกรรมที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนพรานกระต่าย เศรษฐกิจชุมชนฐานรากที่เข้มแข็ง และยั่งยืนครับ…..ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสินค้าจากหินอ่อนมามากมาย ต้องขอขอบคุณ"น้องบิว"มา ณ ที่นี้ด้วยนะคร้าบ!!! ไว้จะหาโอกาสไปเยี่ยมกันใหม่นะครับ"น้องบิว"

3.ออกจากหมู่ 9 แล้ว ต่อไปเราก็เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมของ"พี่สำเนา"เกษตรกรคนเก่ง ของบ้านบ่อโพง หมู่ที่ 14 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ครับ สำหรับเรื่องราวของ"พี่สำเนา"ผมเคยได้นำเอามาบันทึกไว้หลายครั้งแล้ว เกี่ยวกับการปลูก"มันอ้อน"ครับ และก็ได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวของ"มันอ้อน"ไปยังผู้ที่สนใจอีกมากมาย และตอนนี้"กรมวิชาการเกษตร"ก็ได้มาเก็บข้อมูลและนำเอา"มันอ้อน"ไปทำการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีทางเลือกในการผลิตสิ้นค้าเกษตรได้อีกชนิดหนึ่งครับ สำหรับช่วงนี้เป็นการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ครับ “พี่สำเนา”กำลังลงแปลง"มันอ้อน"ปีนี้ขยายพื้นที่เพิ่ม เพราะกำลังซื้อมีมาก ราคาขายเมื่อหลายปีก่อน กิโลกรัมละ 20 บาท มาถึงวันนี้ก็ยังขายราคาเดิม ในส่วนเรื่องของราคา “พี่สำเนา”บอกว่าไม่ใช่ปัญหา"เพราะว่ายอมรับได้กับราคานี้ครับ ทั้งนี้ก็เพราะว่าขายมันอ้อนให้กับแม่ค้าเพื่อนำไปแปรรูปทำขนมอีกทีหนึ่ง สำหรับต้นทุนก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากมาย นี่ไงครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของเกษตรกรในบ้านเราครับ อ้อๆๆ ปีที่ผ่านมา"พี่สำเนา"บอกกับเราว่ามีรายได้จากการปลูกพืชผักสวนครัวประมาณ “หนึ่งแสนสามหมื่นบาท”กันเลยทีเดียว ที่สรุปได้แบบนี้ก็เพราะว่า"พี่สำเนา"ได้ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย"ทุกวันนั่นเองครับ และวันนี้ทีมสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ก็ได้แนวคิดดี ดี กลับมาวางแผนการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ต่อไปด้วยครับ…

4.และในช่วงเช้าของวันนนี้ “วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565”ทีมสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ก็มีนัดลงไปเยี่ยมชมกิจกรรมของ"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย"หมู่ที่ 12 ตำบลวังควงครับ นำโดยเกษตรศูทธีรักษ์ ใจมา หรือเกษตรคูน เกษตรประจำตำบลวังควง ที่วันนี้นอกจากจะพาเราไปเยี่ยมชมกิจกรรมแล้วยังลงมือสมัครเป็นแรงงานในการช่วยทำน้ำพริกแกงด้วยล่ะครับ 5555 และวันนี้เราก็ได้ติดตามการบริหารจัดการกลุ่ม การทำบัญชีกลุ่ม ในปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์โควิดระบาดแต่ก็มีการผลิตน้ำพริกแกงจำหน่าย รายได้อาจจะลดไปบ้างแต่ก็ไม่เปิดปัญหากับกลุ่มครับ สำหรับปี 2565 นี้ ผ่านมาก 5 เดือนเศษ กลุ่มมีรายได้หมุนเวียนประมาณ"สามแสนบาทเศษ"กันเลยทีเดียว เพราะว่าผลิตน้ำพริกแกงเดือนละ 4 ครั้ง ๆ มีเงินหมุนเวียนครั้งละประมาณ 15,000 บาท เดือนหนึ่งก็รวมเงินหมุนเวียนประมาณ “หกหมื่นบาทเศษ”ซึ่งถือว่าเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างดีเลยล่ะครับ และนี่ก็คือ"กลุ่มส่งเสริมแม่บ้านเกษตรกรต้นแบบ"ของอำเภอพรานกระต่ายที่เราภาคภูมิใจครับ และนี่ก็คือ idol ของเราด้วยล่ะคร้าบบบ!!!

5.เยี่ยมชมกิจกรรมของ"กลุ่มแมบ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย"เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีมสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ก็เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรม"โคก หนอง นา โมเดล"ของ"พี่เข็ม"สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อยกันต่อครับ สำหรับ"พี่เข็ม"ถือเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่หาตัวจับยากครับ เพราะว่ามีความขยันและครอบครัวของ"พี่เข็ม"ก็ช่วยกันประกอบกิจกรรมการเกษตรอย่างเข้มแข็ง แม้ว่าจะเริ่มโครงการเพียงไม่นาน แต่ก็มีผลผลิตให้ได้ลิ้มลองอย่างมากมายเลยล่ะครับ วันนี้"พี่เข็ม"ก็ยังทำกับข้าวเอาไว้ต้อนรับพวกเราด้วย ได้ลิ้มรสอาหารอร่อย ๆ จากฝีมือพี่เข็มแล้ว เราก็อิ่มแปล้และก็ง่วงนอนกันเลยล่ะครับ 5555 แต่ด้วยมีภารกิจต่อจึงขอตัวกลับก่อน เอาเป็นว่าไว้จะหาโอกาสไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับ"พี่เข็ม"และทีมงาน"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย"วันนี้มี"ลุงซอย/พี่ดวงและสมาชิก"มาร่วมชมกิจกรรมกับเราด้วย นานๆ พบกันก็พอได้หายคิดถึงกันนะครับ “ลุงซอย”

6.ระหว่างทางเดินทางกลับสำนักงาน เราก็ได้แวะอุดหนุน"สับปะรด"จาก"สวนคาราบาว"กันก่อนครับ สำหรับสวนคาราบาว ผมได้เคยนำเรื่องราวมาบันทึกไว้แล้ว มาวันนี้ได้ลิ้มลองผลไม้ประจำฤดูกาลของที่นี่ ขอรับรองว่าอร่อยและต้องหาโอกาสมาลิ้มลองนะครับทุกๆ ท่านคร้าบบบ!!!!

7.สำหรับบันทึกนี้ก็"เรื่องมันยาว"เหมือนเดิมนะครับ 5555 ไม่มีคำบรรยายอะไรให้มากความ เอาเป็นว่าขอเก็บภาพมาฝากเอาไว้ในบันทึกนี้ก็แล้วกันนะครับ เพราะนี่คือ"ระบบส่งเสริมการเกษตร"แบบ T&V SYSTEM ที่นอกจากจะได้เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกรแล้วเรายังได้แนวคิดใหม่ ๆ ที่จะนำมาปรับใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรของเราได้ด้วยล่ะครับ ใครๆ ก็มีไอดอลของตัวเอง แต่พวกเรา วันนี้มี"ไอดอล"เป็นเกษตรกรที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ชีวิตมากมายให้ได้เรียนรู้ครับ และคราวหน้าเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมกิจกรรมอะไรนั้น รอตามติดภารกิจของพวกเรา"สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย"ได้นะคร้าบ!!!!

                       ขอขอบคุณ"คนต้นเรื่อง"และ"ทีมงานเก็บภาพและเรื่องราว"ทุกๆ ท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยนะคร้าบบบบ!!!!

                                                                                                              สวัสดีครับ

                                                                                                             เพชรน้ำหนึ่ง

                                                                                                              27/05/2565

 

หมายเลขบันทึก: 702819เขียนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2022 14:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 พฤษภาคม 2022 14:57 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (2)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี