• ใกล้จะถึงวันปีใหม่แล้ว    ขอฝากข้อคิดดีๆให้กับทุกคนค่ะ   สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจในการดำเนินชีวิตเสมอมา  เราอย่ามัวนั่งรอคอยแต่โอกาส  แต่เราจงฉลาดสร้างโอกาสให้ถึงพร้อม    เรามาสร้างความพร้อมรับวันปีใหม่กันดีกว่าค่ะ   ขอแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ
  • ก่อนอื่นคุณต้องสร้างความดีงามให้กับตัวเองก่อน     การน้อมนำใจให้อยู่ในศีล ธรรมะจะนำมาซึ่งความสุขใจ   ความมักง่ายจะร่าเริงเพียงชั่วขณะ  แต่จะนำความทุกข์มาให้ในระยะยาวความดีที่เราทำ  ถึงแม้ว่าคนอื่นจะมองไม่เห็น  แต่คนที่จะเห็นคุณค่าของคุณนั้นย่อมมีสายตาที่แสวงหาความดีงามเท่านั้น
  • ต่อผู้อื่น     

           - มองหาคุณค่าในความดีงามของผู้อื่น  ทุกคนมีสิ่งที่ดีอยู่ในตัวเอง  อย่าประมาท  คุณต้องฉลาดที่จะเห็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์

           - รู้คุณค่าของการมีเพื่อนที่ดีว่ามีค่ามากต่อความงอกงามของคุณ  อย่าเลือกอยู่ใกล้คนที่ขัดแย้งอย่างรุนแรงและแฝงไปด้วยความกดดัน

  • ต่อตนเอง   

          -  คุณต้องสร้างทุนที่ดีไว้ภายในด้วยการตั้งเจตนาที่ดี   ผลดีทั้งหลายจึงจะเริ่มงอกงาม ไม่ต้องเร่งรีบหวังผล  แต่จงฉลาดที่จะสร้างเหตุที่ดี

          - ฉลาดคิดอย่างแยบคายที่จะเข้าใจทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง  ด้วยการสาวหาเหตุ ทำในใจโดยไม่ประมาท และฉลาดที่จะสร้างความสุขความพอใจในการทำสิ่งที่ดี ไม่กดดันจิตใจด้วยความหวังผล แต่ปลูกเมล็ดแห่งเหตุที่ดีไว้เสมอ     

อยากจะให้ทุกคนร่วมกัน ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามกันมากๆ     เมื่อถึงพร้อมด้วยความดีแล้ว   คุณจะพบว่าโอกาสดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตเอง 

อ้างอิงจาก:  ROOTS OF ASIA