การคำนวณต้นทุนกิจกรรมพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในสมอง

เกษดา เรืองสุทธินฤภาพ และคณะ
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในสมองที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ผลการศึกษา
- ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในสมอง ค่าต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก 14 กิจกรรม ได้แก่ การรับผู้ป่วย การประเมินผลต่อเนื่อง การดูแลสุขภาพอนามัย การให้ยา การดูแลให้รับอาหาร การดูแลก่อนผ่าตัด การดูแลหลังผ่าตัด การดูแลขับถ่าย การดูแลการออกกำลังกายและกิจกรรม การดูแลแผล การดูแลด้านจิตสังคม การรับย้าย การบริหารจัดการและการจำหน่าย โดยต้นทุนแยกตามหอผู้ป่วยต่างๆ ได้แก่ ผู้ป่วยนอก 138.25 บาทต่อราย ห้องฉุกเฉิน 101.45 บาทต่อราย ห้องผ่าตัด 798 บาทต่อราย วิสัญญี 1059 บาทต่อราย ห้องผู้ป่วยหนัก 454 บาทต่อราย หอผู้ป่วยสามัญ 8570 บาทต่อราย หอผู้ป่วยพิเศษ 9086 บาทต่อราย

สรุป
- ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกลุ่ม ภารกิจบริการวิชาการที่มีอยู่จำกัด ในการดำเนินกิจกรรมการพยาบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยโรคอื่นๆต่อไป

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 70040, เขียน: 29 Dec 2006 @ 11:19 (), แก้ไข: 28 May 2012 @ 00:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)