รักษาผิวมือให้สะอาดโดยใช้ธรรมชาติ เช่น เวลารับประทานส้ม เมื่อปอกเปลือกส้มแล้วอย่าทิ้ง ให้เปลือกส้มถูมือนุ่มนวลขึ้น