AAR

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทีมงานสอบสัมภาษณ์ อบต ร่วมกันทำ AAR

AAR

 หลังจากสิ้นสุดการสอบสัมภาษณ์วันที่ ๑ ทีมงานจาก สำนักงานข้าราชการพลเรือน ซึ่งมาช่วยในการสอบครั้งนี้ ๒๐ ท่าน ได้ร่วมกัน "ทบทวนเพื่อวางแผนปรับปรุง" การสอบสัมภาษณ์ในวันต่อไปซึ่ง พวกเราได้ข้อเสนอแนะหลายประเด็น ซึ่งจะ "เปิดเผย หลังการสอบ " ประเด็นที่มีการนำเสนอ คือ ทางทีมงานจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อธิการบดี รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย อ,สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี รอง ผอ.ศูนย์บริการ และ ท่านที่ปรึกษาระบบราชการ ดร.สมโภชน์ นพคุณ ได้เข้าไปสุ่ม สัมภาษณ์ ถึงความโปร่งใส และ ความพึงพอใจของการจัดสอบครั้งนี้ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดี "ว่ามีความโปร่งใส และ เห็นว่าเป็นความร่วมมือที่ดีในการสอบคัดเลือกที่เป็นระบบ"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)