อบต

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บทเรียนของความร่วมมือ "ไตรภาคี"

อบต

 วันนี้เป็นวันแรกที่มีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น "พนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น" ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน สิงหาคม ที่ผ่านมา จากยอดผู้สมัครทั้งสิ้น ๙๘,๐๐๐ คน มาเข้าสอบจริง ๗๐,๐๐๐ กว่าคน และ คัดกรองมาสอบสัมภาษณ์อีก สี่พันกว่าคน โดยการสัมภาษณ์ เกิดจากความร่วมมือ ของทีมงานจาก "สำนักงานข้าราชการพลเรือน" และ "ทีมงานระดับผู้ชำนาญการ หรือ เลขานุการคณะ" เพื่อคัดกรองให้ได้ "คนที่มีคุณภาพ" ในการทำงานที่ "องค์การบริหารส่วนตำบล"

 ในภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย ท่านที่ปรึกษาระบบราชการ ดร.สมโภชน์ นพคุณ และ อาจารย์ สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี รองผู้อำนวนการศูนย์บริการวิชาการ กำลังเข้าสังเกตุการการทำงาน ที่เกิดจากความร่วมมือของข้าราชการสองหน่วยงาน คือ กพ และ มข ส่วนทีมงานจังหวัดขอนแก่น จะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน ร่วมกับ ทีมงานการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)