วันพฤหัสบดีที่  28  นวาคม  2549

     ในวันนี้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชั้น  5  และฝ่ายประชาสัมพันธ์ชั้น  2  ไม่มีการทำงาน  เนื่องจากเป็นการเตรียมงานเลี้ยงปีใหม่ (วันนี้มีเลี้ยงโต๊ะจีน)  ส่งท้ายปีเก่าคะ  พวกเด็กฝึกงานทั้งชั้น 5 และชั้น 2  เตรียมตัวและแต่งตัวเพื่อที่จะได้ออกไปแสดงที่ด้านล่างของตึกประชาสัมพันธ์บนเวที่ที่ได้จัดเตรียมไว้