ชี้แจง

ชี้แจง

  กรมบัญชีกลาง                                                                                     ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร 10400                                                                                       21 ธันวาคม 2549

เรียน คุณคาน คอดิน ที่นับถือ
           

          กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานทีกำกับดูแลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่ว ๆ ไป จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดี ได้ทราบว่า ทาง ราชการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการช่วยเหลือสังคมในฐานะพลเมืองดี โดยให้เงินสงเคราะห์เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชย เงินดำรงชีพ ค่าจัดการศพ เนื่องจากบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่     เป็นพลเมืองดีให้ความช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามมนุษยธรรม แล้วประสบภัย บุคคลนั้นสมควรได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการ               อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลข โทรศัพท์ 0 2271 3128 และ   0 2273 9567 หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                                     ขอแสดงความนับถือ                                                                                นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์                                                                                     อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ข่าวสด (คอลัมน์ ชุมทางปัญหา) : 28 ธ.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#กรมบัญชีกลาง

หมายเลขบันทึก: 69853, เขียน: 28 Dec 2006 @ 10:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)