เรื่องการเขียนบันทึก หลายคนนั้น กว่าจะเขียนออกมาได้นั้น ยากพอสมควร

กว่าจะกลั่นกรองออกมาได้ ต้องทำอารมณ์

บางท่านก็เขียนออกมาง่ายๆ สบายๆ เขียนตามเวลา และโอกาสที่เอื้ออำนวย..

คุณวิรัตน์ คนบ้านโจด รุ่นน้องของนายบอน มีรูปแบบการเขียนบันทึกที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะตัว...
...เขียนแค่ 5 บรรทัดเท่านั้น

”ไม่ได้มีกฏกติการะบุไว้นี่ว่า เขียนบันทึกยาวแค่ 5 บรรทัดไม่ได้”


รูปแบบ คือ

3 บรรทัดแรก
.... เขียนชื่อเรื่อง และระบุว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร

2 บรรทุดสุดท้าย
... เขียนความคิดเห็น ความรู้สึก


บางบันทึก ยาวไม่ถึง 5 บรรทัด
หลักการเขียนบันทึกแบบนี้ คือ ใช้ข้อความมที่กระชับ เข้าใจง่าย  ชัดเจน ไม่เยิ่นเย้อ เข้าเรื่องทันที

เพราะมีหลักการเขียนแบบนี้ เขาจึงเขียนบันทึกได้เร็ว 2-3 นาทีต่อบันทึก ก็เรียบร้อย

เขาเคยเขียนบันทึกได้มากที่สุดวันละ 25 บันทึก

”เขียนเหมือนการรายงานข่าว บันทึกความทรงจำ หาง่าย อ่านง่าย แฃะประหยัดเวลาอีกด้วย”