สืบเนื่องจากบันทึกของคุณโอ๋-อโณ และของอาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยวัน (ที่นี่) ดิฉันเป็นผู้หนึ่งที่ยืนยันได้ว่า GotoKnow เป็นคลังความรู้สำหรับพัฒนาการทำงานของตนเอง

ตลอดเวลาปีกว่าๆ ที่ผ่านมา ดิฉันอาศัยการอ่านบันทึกใน GotoKnow เพื่อทำความเข้าใจว่า KM คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นบันทึกของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ความเข้าใจค่อยๆ ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ

ดิฉันได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ KM ต่างๆ การจัด KM Workshop หลากหลายลักษณะจากบันทึกของอาจารย์วิจารณ์และน้องๆ ชาว สคส. ตลอดจนภาคีหลากหลายสาขาวิชาชีพ

ความรู้เหล่านี้หาไม่ได้ในตำรา เอาไปใช้งานได้จริง มีมิติของจิต-อารมณ์-สังคม เป็นความรู้ที่มีชีวิตชีวา อ่านแล้วเกิด inspiration ในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ ดิฉันนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก GotoKnow ไปปรับใช้ในการทำงานแล้วนำกลับมาเล่าไว้ใน GotoKnow อีก

หากใครได้อ่านและติดตามบันทึกของบล็อกเกอร์ทั้งหลายอย่างต่อเนื่อง จะเห็นวงจรของการจัดการความรู้ปฏิบัติที่หมุนแบบไม่รู้จบ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙